Skip to main content

PVV: Onderwijs als straf? Niet aan beginnen!

Naast een gewone straf kunnen criminele jongeren van 12 tot 23 jaar binnenkort een variant op tbs krijgen: de terbeschikkingstelling aan het onderwijs.

PVV-onderwijswoordvoerder Harm Beertema: "Dit is het zoveelste maatschappelijke probleem dat het onderwijs op z'n bordje krijgt. Straks zitten onze kinderen in de klas met crimineel tuig dat door de rechter is 'veroordeeld' tot het volgen van les. Dat kan je goedwillende leerlingen niet aan doen. Bovendien zijn onze leraren echt niet in staat om goed onderwijs te verzorgen voor criminelen die dat zelf helemaal niet willen." Beertema voegt daar aan toe: "Als tbs niet tot resultaat leidt, waarom zou terbeschikkingstelling van het onderwijs wel tot resultaat leiden? Bovendien zullen vooral ROC-scholieren de dupe worden van deze maatregel. Ook onze ROC-scholieren hebben recht op een fysiek en sociaal veilige leeromgeving, niet alleen gymnasiasten". De PVV heeft schriftelijke vragen ingediend.

Vragen van de leden Beertema en Helder (PVV) aan de minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap over het bericht dat jonge criminelen van 12 tot 23 jaar binnenkort als straf naar school gestuurd kunnen worden.

1.)
Bent u bekend met het artikel 'Voor straf naar school'(*)?

2.)
Deelt u onze mening dat álle scholieren recht hebben op een fysiek en sociaal veilige leeromgeving en op tuigvrij onderwijs?


3.)
Onderkent u dat deze maatregel de veiligheid van vooral ROC-scholieren en -docenten ondermijnt en bovendien schadelijk is voor het imago van het mbo?

4.)
Op basis van welke onderzoeken denkt u dat terbeschikkingstelling van het onderwijs wel tot resultaat gaat leiden waar reguliere tbs dat niet doet?

5.)
Als u deze maatregel doorzet, wilt u deze categorie leerlingen dan onderbrengen in aparte onderwijsvoorzieningen waar speciaal opgeleide docenten voor de klas staan, om zo reguliere docenten en goedwillende leerlingen niet de dupe te laten worden?

6.)
Bent u het met de PVV eens dat het volgen van onderwijs geen straf of maatregel is, maar een investering in de toekomst ? Zo nee, waarom niet?

7.)
Bent u het met de PVV eens dat het volgen van onderwijs niet bedoeld is om een straf af te kopen, dan wel een maatregel zoals TBS te omzeilen? Zo nee, waarom niet?

(*)Telegraaf, 7 maart 2014