Skip to main content

PVV-vragen over studiefinanciering voor jihadstrijders

Vragen van de leden Beertema en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap over het bericht dat een deel van de Nederlandse jihadstrijders in Syrië studiefinanciering ontvangt.

1.)
Bent u bekend met het bericht 'Studiefinanciering voor jihadstrijders'* waarin de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) aangeeft signalen te hebben ontvangen dat een deel van de Nederlandse jihadstrijders in Syrië studiefinanciering ontvangt?

2.)
Deelt u onze mening dat studiefinanciering nooit een instrument kan zijn om jonge jihadisten die zich in naam van de islam overgeven aan geweld en terreur tegen ondermeer Christenen financieel te ondersteunen?

3.)
Bent u bereid om met spoed (evt. per Amvb) de maatregel om de studiefinanciering stop te zetten, toe te voegen aan reeds in gang gezette maatregelen zoals als het laten vervallen van paspoorten en het bevriezen van financiële tegoeden van deze jihadstrijders? Zo nee, waarom niet?

(*) Telegraaf, 4 april 2014