Skip to main content

PVV: Stop misbruik onderwijs voor jihadbevordering

Schriftelijke vragen van de leden De Graaf en Beertema (beiden PVV) aan de ministers van SZW, V&J en OCW:

1.)
Bent u bekend met het bericht ‘Jihadonderzoeker UvA uitte zelf steun voor IS-strijders’?(*)

2.)
Worden de uitkomsten van dit flutonderzoek gebruikt in strafzaken tegen Syriëgangers en zo ja, wat is de invloed er van?

3.)
Wat gaat u doen om dit soort anti-wetenschappelijk en jihadbevorderend misbruik van ons onderwijs een halt toe te roepen?

4.)
Bent u bereid geen enkele Syriëganger meer op Nederlandse bodem toe te laten en uitreizigers vooral niet te belemmeren? Zo neen, waarom niet?

(*) https://www.nrc.nl/nieuws/2017/01/16/jihadonderzoeker-uva-uitte-zelf-steun-voor-is-strijders-6242111-a1541542