Skip to main content

PVV-vragen over ambassades in Nigeria en India die zoveel mogelijk studenten naar Nederland willen halen

Schriftelijke vragen van de leden Beertema en Fritsma (beiden PVV) aan de minister van OCW:

1.)
Bent u bekend met het bericht dat ambassades in Nigeria en India zoveel mogelijk studenten naar Nederland willen halen(*)?

2.)
Zijn er nog meer landen waar ambassades studenten werven voor Nederlandse hogescholen en universiteiten?

3.)
Bent u gelukkig met deze krachtige versterking van de internationalisering van ons hoger onderwijs, gezien de weerstand tegen deze ontwikkeling vanuit de samenleving, maar ook van universiteiten zoals de Universiteit van Amsterdam en de Radboud Universiteit?

4.)
Bent u, gezien de huidige capaciteitsproblemen binnen diverse studies, het met ons eens dat deze uit Afrika en Azië afkomstige studenten onze Nederlandse studenten nog verder verdringen dan nu al het geval is?

5.)
Bent u met ons van mening dat de ‘brain drain’ -strategie die ons hoger onderwijs bewust toepast door talent uit deze landen naar Nederland te lokken, onder meer door goedbetaalde banen in het vooruitzicht te stellen, onwenselijk is?

6.)
Bent u bereid dit project van onze ambassadeurs in Nigeria en India onmiddellijk te staken?

(*) https://www.scienceguide.nl/2018/03/ambassades-de-boer-op-met-nederlands-hoger-onderwijs/