Skip to main content

PVV-vragen over weggepeste docente

Schriftelijke vragen van de leden Beertema, Wilders en De Graaf (allen PVV) aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en de minister van SZW:

1.)
Bent u bekend met het bericht ‘moslimdocenten wilden mij weg hebben’(*)?

2.)
Zijn er nog meer gevallen bekend van leraren die het werken onmogelijk is gemaakt omdat ze kritiek op de islam hebben geuit, zoals eerder de praktijkleraar die is geschorst, omdat hij de profeet Mohammed beledigd zou hebben(**)?

3.)
Bent u van mening dat een docent het recht heeft zich, buitenschools, kritisch uit te laten over de islam, de immigratie- en de klimaatpolitiek?

4.)
Bent u het met ons eens dat de 13 islamitische collega’s op het Sweelinck College in Amsterdam zich buitengewoon onverdraagzaam hebben opgesteld door een pressiegroep op te richten (zelfs met een woordvoerder) en een hetze te starten onder managers, bestuur en zelfs leerlingen, met als enig doel de betreffende docente het werken onmogelijk te maken en uiteindelijk uit de school weg te krijgen en zelfs geen mediation meer wilden aangaan?

5.)
Bent u met ons van mening dat docenten, van welke denominatie of politieke overtuiging dan ook, democratische uitgangspunten naar hun leerlingen moeten uitdragen en stimuleren en het respecteren en tolereren van andere meningen dan de hunne actief moeten uitdragen? Zo ja, bent u het dan met ons eens dat er voor docenten die het recht op vrijheid van meningsuiting van een collega zo flagrant hebben geschonden, geen plaats is in het onderwijs dat tenslotte als kerntaak heeft om burgerschap te ontwikkelen?

6.)
Bent u het dan ook met ons eens dat hetzelfde geldt voor onderwijsmanagers en -bestuurders die deze docente als een baksteen hebben laten vallen en daarmee hebben toegegeven aan islamitische haat en intolerantie? Zo ja, welke rechtspositionele actie gaat u nemen? Zo nee, waarom slaat u uw eigen regeringsbeleid in de wind?

(*) https://www.telegraaf.nl/nieuws/3462430/lerares-maja-mischke-59-moslimdocenten-wilden-mij-weg-hebben
(**) https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/4623351/leerkracht-geschorst-om-beledigen-profeet-mohammed-nog-nooit-voorgekomen