Skip to main content

PVV-vragen over openbare islamitische manifestaties

Schriftelijke vragen van de leden De Graaf en Wilders (beiden PVV) aan de minister van SZW:

1.)
Bent u bekend met het bericht ‘Vrijdaggebed van de krappe moskee naar een ruim bemeten voetbalveld’(*)?

2.)
Deelt u de mening dat, ongeacht de situatie die is gecreëerd rond het coronavirus, openbare islamitische manifestaties niet in ons land thuishoren? Zo nee, waarom niet?

3.)
Bent u bereid om vandaag nog aan alle gemeenten duidelijk te maken dat openbare islamitische manifestaties onder geen beding doorgang mogen hebben? Zo nee, waarom niet?

4.)
Wanneer sluit u eindelijk eens alle moskeeën?

(*) Het financieele dagblad, 29 juli 2020, pagina 6