Skip to main content

Maidenspeech n.a.v. beperkingengebied buitenlandse luchthaven

Voorzitter,

Wat de Partij voor de Vrijheid betreft hadden we dit debat niet per sé hoeven voeren. Echter, we hebben een nieuwe Kamer en nieuwe leden, en soms spreken we ook over onderwerpen die, zoals in dit geval, als hamerstuk hadden kunnen worden afgedaan.

Daarom zal ik het op dit onderwerp kort houden. De beperkingen die worden voorgesteld, dienen de veiligheid van de bewoners in de omgeving van de luchthavens in de grensregio. Daar kan toch niemand tegen zijn? Nederland, en in dit geval Limburg, levert iets in, namelijk het recht om te kunnen bouwen of middels een beperking van de bouwhoogte in bepaalde gebieden. Waar we, in dit geval met de NAVO, samenwerken, daar houdt Nederland rekening met de NAVO. De NAVO, zo staat ook in ons verkiezingsprogramma, blijft de hoeksteen van onze defensie.

Om die defensietaak goed te kunnen uitvoeren en zonder daarin te veel gehinderd te worden, is het ook zaak dat de NAVO rekening houdt met bewoners aan de andere kant van de grens, zoals bijvoorbeeld in Schinveld in Limburg. In dat licht vraag ik de staatssecretaris hoe het staat met de bevindingen naar aanleiding van de aangenomen PVV-motie (33000-XII, nr. 120), waarin 35% geluidsreductie wordt nagestreefd in 2012; zo niet, dan moet de binnenvliegregeling weer van kracht worden. Hoe staat het met deze geluidsreductie? Houdt de NAVO inderdaad rekening met de bewoners aan de andere kant van de grens en neemt de geluidsoverlast inderdaad met 35% af? Hoeveel vliegvelden, waar de NAVO gebruik van maakt, zijn er in totaal in het NAVO-gebied in grensgebieden gelegen? Bestaan daar dezelfde problemen als in Schinveld? Hoe wordt er daar met deze problemen omgesprongen?

Ik doe de staatssecretaris graag een suggestie aan de hand. Zoals gezegd is de NAVO de hoeksteen van onze defensie, maar het mag niet zo zijn dat een klein deel van onze bewoners daaronder lijdt middels bijvoorbeeld geluidsoverlast. Rekening houden met elkaar is tweerichtingsverkeer. Reciprociteit met betrekking tot deze problematiek kan worden vastgelegd in de afspraken die Nederland met de NAVO maakt. Is de staatssecretaris daartoe namens de regering bereid?

Voorzitter,

Persoonlijk is het vandaag natuurlijk een heuglijke dag, want je houdt maar één keer een maidenspeech in de Tweede Kamer. Sinds bijna drie jaar en nu ook twee weken in de Kamer mag ik deel uitmaken van de missie van de Partij voor de Vrijheid. Die missie vervul ik graag samen met de partij en heeft een persoonlijk tintje. Het is een missie, waarvan het eerste vuurtje door een broer en een zus van mijn vader ontstoken werd. De oudste zus van mijn vader vond namelijk dat ik maar dominee moest worden omdat ik goed kon leren. Een dominee hadden we namelijk nog niet in de familie en ze vond dat dit toch een eervol beroep zou zijn. Als kind van 8, 9 jaar lag me dat al niet en toen heb ik wat onderhandeld: ook Tweede Kamerlid vond ze toen een serieuze optie en eervol genoeg. Voor mij is het ook een grote eer dat ik hier mag staan en ik vind het jammer dat zij het niet meer mag meemaken.

Toen ik een jaar of 11 was zat de broer van mijn vader op verjaardagen te fulmineren tegen ayatollah Khomeini. Hij had op zijn zwart-wit televisie gezien dat Iran was overgenomen door een islamitische bende met baarden en jurken en hij fulmineerde: “wie denkt zo'n ayatollah Khomeini wel niet dat hij is, met zijn baard en met zijn fop-bijbel, dat hij vrouwen laat sluieren en tegenstanders vermoordt of laat vermoorden!” De interesse in de islam was gewekt en het vuurtje om er tegen in opstand te komen was ontstoken. En ook hij mag dit moment jammer genoeg niet meer meemaken.

Tot slot is het onze taak om een aantal linkse taboes, zowel in de Kamer als ook breed levend in de maatschappij, omver te werpen.We hebben een klein beetje gewonnen als we over vier jaar met deze Kamer en misschien wel wat breder in de maatschappij kunnen concluderen dat:

-diversiteitsbeleid een vorm van discriminatie is

-dat je wel tégen de Unie moet zijn als je vóór Europa bent

-dat het groensocialisme van de klimaatalarmisten de democratie daadwerkelijk bedreigt

-dat tolerantisme een gevaarlijk "-isme" is, aangezien het tolerant is voor intolerantie

-dat het strijden voor het rood-wit-blauw gewoon een heel gezonde zaak is

-en uiteraard dat de islam een steeds grotere bedreiging voor onze vrijheid vormt en dat we onze vrijheid iedere dag moeten bevechten, zowel hier als buiten, en dat we dat ook met zijn allen doen.

Er wacht ons een schone maar zeer verantwoordelijke taak.