Skip to main content

PVV: “Einde aan onduidelijke maximumsnelheden”

De Partij voor de Vrijheid reageert met ergernis op het feit dat op meerdere plaatsen de snelheidsborden langs de snelwegen nog steeds niet kloppen of onduidelijk zijn. PVV-Kamerlid Machiel de Graaf: “Niet alleen is voor het voor de automobilist verwarrend, ook blijkt dat automobilisten ten onrechte verkeersboetes krijgen. Volstrekt onacceptabel,” aldus de nieuwe woordvoerder Infrastructuur en Milieu van de PVV.

Vragen van het lid De Graaf aan de minister van Infrastructuur en Milieu naar aanleiding van deze kwestie.

1.)
Bent u bekend met het artikel ‘Wie weet hoe hard je waar mag rijden’ in de Telegraaf van 4-10-2012?

2.)
Deelt u de mening van de Verkeersdienst dat op verschillende plaatsen in Nederland de snelheidsborden op de snelwegen niet de juiste, of op onduidelijke wijze, snelheden aangeven? Zo nee, waarom niet?

3.)
Op hoeveel plaatsen en op welke locaties klopt de bewegwijzering op dit moment niet of is deze verwarrend voor de automobilist?

4.)
Bent u bereid gas te geven in de verduidelijking van de maximumsnelheden op de snelwegen en zo ja, kunt u toezeggen dat deze klus binnen twee maanden is geklaard? Zo neen, waarom niet?

5.)
Wat gaat de minister doen om ten onrechte opgelegde verkeersboetes door een verkeerde bewegwijzering teniet te doen?