Skip to main content

Spreektekst Algemeen Overleg over verbreding A27 bij Amelisweerd

Eerste termijn

Voorzitter,

De week begon prachtig! De Telegraaf kopte: ‘Meer wegen betekent minder files’. Er had net zo goed kunnen staan: ‘Paus Benedictus blijkt katholiek!’

Ik zou deze wijsheid graag willen aanvullen met: minder files betekent minder economische schade en minder economische schade betekent dat we sneller vooruit kunnen. Zowel als land, als op de snelweg.

Een korte noot: het bos-areaal in Nederland is de afgelopen eeuw verdubbeld naar 10,6% van het oppervlak. Niet slecht als we bedenken dat in het jaar 1750 slechts 2% van Nederland bedekt was met bos.

Vz,

Waar het aantal mensen op een bepaald oppervlak toeneemt, neemt de druk op de beschikbare ruimte toe. In 1990 telde Nederland 15 miljoen mensen. Op dat hele kleine stukje aarde. Wie kent het liedje niet!

Tegenwoordig wonen er in Nederland officieel 16.800.000 mensen en in 2040 wordt een aantal van 17,5 miljoen verwacht. Nog anderhalf keer een stad als Den Haag erbij.

Al deze mensen willen wonen, eten, hopelijk ook werken en elkaar bezoeken. Dus gebruik maken van snelwegen. Om al deze mensen te voorzien in hun behoeften, is transport nodig. Zie daar de behoefte aan asfalt.

En over asfalt hebben we het vandaag en dan in het bijzonder over de A27. De toegezonden cijfers van het TLN (Transport en Logistiek Nederland) spreken boekdelen. De economische schade door filevorming op de A27 blijkt de afgelopen jaren maar liefst €54 miljoen te zijn. De kwetsbare en complexe locatie van de weg zorgt ervoor dat bij ongelukken ook een groot gebied eromheen vast loopt. Een verkeersinfarct ligt op de loer. De PVV blijft de motie van de collega’s Aptroot en de Rouwe dan ook onderschrijven. Doorgaan op de ingeslagen weg!

Voorzitter ik maak graag een vergelijking met een ander bekent kloppend wegennet: Het hart en de bloedvaten. Indien er opstoppingen opspelen zal de chirurg zo veel mogelijk kiezen voor een dotterbehandeling. De weg wordt als het ware verbreed. Dat werkt zo bij het menselijk hart, maar zeker ook in de regio Utrecht, het kloppend hart van Nederland.

De PVV is van mening dat de verbreding van de A27 een goede aanvulling is voor de bereikbaarheid van de regio. Want dat de regio Utrecht tijdens winterweer ook op het spoor snel verstopt kan raken, is algemeen bekend. Maar daar hebben we het donderdag over. Daarom moet juist de toestand op de weg verbeteren. De A27 moet worden gedotterd!

Voorzitter, ik heb het debat van maandag in de Provinciale Staten van Utrecht ook bekeken en ik vond vooral de rol van de PvdA schrijnend. Provinciaal krijgen ze hun zin niet, dus gaan ze landelijk dwars liggen. En zo Dwars….Daar kan de jongerenpartij van GroenLinks nog wat van leren. Nog een paar van deze acties de komende jaren en de PvdA annexeert ook de laatste 4 zetels van GroenLinks.

Vraag aan de minister: uw partij gaat met de de grote broer van GL proberen een coalitie te smeden. Kunnen daarmee meteen al uw VVD-mobiliteitsplannen naar het ronde archief? Graag een reactie.

Zowel de provincie Utrecht als de Bestuurs Regio Utrecht hebben een positief advies gegeven over de plannen van deze minister. Dat is een welkome steun in de rug.

Bij de PVV zijn berichten binnengekomen dat enkele 'vrienden van de Amelisweerd' momenteel boomklimcursussen geven, om op die manier in de toekomst actie te gaan voeren en de kindertjes dit alvast te leren. Ik wens Geitenwollen Gerard en Sandalen Sandra veel plezier toe, immers er is niks mis mee, om in het weekend een beetje bezig zijn in de open natuur. Maar toch…

Als er bomen worden gekapt vanwege de Grote Kom in het Baarnse Bos blijft het angstvallig stil aan de kant van de boomklimmertjes. Als er een paar bomen moeten worden gekapt om de economie voor iedereen op weg te helpen, is de duivel jarig.

Voor het hondje Idéfix kan ik veel begrip opbrengen, maar van kosmopolitisch denkende linksmensen had ik een ruimere blik op de wereld verwacht.

Deelt de Minister onze mening dat deze reacties en acties volkomen prematuur en volslagen ridicuul zijn?

Tot slot voorzitter,

Het Rijk draagt 100 miljoen bij aan de realisatie van de Uithoftram, ter compensatie van het uitbreiden van de A27. Mocht er door het extra onderzoek dat er nu aan lijkt te komen, vertraging ontstaan, wordt de uitbetaling van die 100 miljoen dan ook vertraagd? Graag een heldere reactie.

Vz,

Hier laat ik het graag bij voor de eerste termijn.