Skip to main content

PVV wil snel duidelijkheid over asfalt

De Partij voor de Vrijheid wil snel duidelijkheid over de extra bezuinigingen van 250 miljoen euro op Infrastructuur. PVV-Tweede Kamerlid Machiel de Graaf: “De automobilist mag onder geen beding lijden onder het ondoordachte uitruilen van dit kabinet. Nieuw asfalt moet er volgens planning komen en de PVV heeft in haar tegenbegroting laten zien dat dat ook kan.”

De PVV heeft de minister middels Kamervragen verzocht om nog voor het weekend duidelijkheid te verschaffen.

Vragen van het lid De Graaf:

1.)
Kunt u garanderen dat de extra bezuinigingen van 250 miljoen euro op Infrastructuur niet ten koste gaan van aan te leggen of uit te breiden snelwegen en andere asfaltprojecten, aangezien deze projecten cruciaal zijn voor de Nederlandse economie?

2)
Bent u bereid de Kamer uiterlijk a.s. vrijdag te informeren over de invulling van de extra bezuinigingen en daarin rekening te houden met het onder vraag 1 gestelde?