Skip to main content

PVV: Topmannen semi-overheid moeten graaiersdeel salaris terugstorten

De Partij voor de Vrijheid is niet blij met het feit dat vier topmannen in de semi-overheidssector veel meer salaris opstrijken dan de Balkenendenorm. PVV’er Machiel de Graaf: “De topman van bijvoorbeeld NS hoeft van ons niet op een houtje te bijten, maar dit gaat alle perken te buiten. Wat ons betreft storten de topmannen van Schiphol, Tennet, NS en BNG hun graaiersdeel terug, ook over de afgelopen jaren. De PVV heeft Kamervragen gesteld.

Vragen van de leden De Graaf, Klever, Graus, Bosma en Van Vliet aan de Staatssecretaris van I&M.

1.)
Bent u bekend met het bericht 'Topsalaris staatsbedrijven nog ruim boven Balkenendenorm'(*)?

2.)
Klopt de inhoud van het bericht?

3.)
Deelt u onze mening dat de Balkenendenorm voor de top van (semi-) overheidsinstellingen hoog genoeg is en dat de overschrijding daarvan teruggestort dient te worden door betrokkenen? Zo neen, waarom niet?

4.)
Zijn er bij de in het artikel genoemde bedrijven meer functionarissen die een salaris vangen dat boven de Balkenendenorm uitkomt?

5.)
Bent u bereid om aan te dringen op het terugstorten van het salarisdeel van betrokkenen, dat boven de Balkenendenorm uitkomt, over de afgelopen jaren? Zo neen, waarom niet?

6.)
Bent u bereid de vragen te beantwoorden vòòr het AO Financiën van 6 december 2012?

 

 

(*) http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2012/11_november/26/economie/topbestuurders-boven-balkenendenorm.xml