Skip to main content

PVV: "Ruimere bevoegdheden toezichthouders OV"

De PVV is niet te spreken over het feit dat het OM in Amsterdam OV-tuig vrij spel heeft gegeven door vernielers van toegangspoortjes te zien als zwartrijders. PVV-Tweede Kamerlid Machiel de Graaf: "Het gaat hier om moedwillige slooppogingen en als je dit tuig vrij spel geeft, dan is het einde zoek. Het OV moet veilig, en daarin mogen we op geen enkel punt toegeven". De PVV wil dat toezichthouders de bevoegdheid houden om alle tuig in het OV te beboeten en heeft vragen gesteld aan de bewindslieden van I&M en V&J.

Vragen van de leden De Graaf en Helder (PVV) aan de staatssecretaris van I&M en de minister van V&J:

1.)
Bent u op de hoogte van het feit dat toezichthouders van het Openbaar Vervoer (OV) in Amsterdam geen boete voor vernieling meer mogen geven van het Openbaar Ministerie (OM) wanneer er sprake is
van het met geweld openen van OV-toegangspoortjes? (*)

2.)
Deelt u de mening van de PVV dat toezichthouders te allen tijde moeten kunnen ingrijpen bij geweld tegen mens, dier en objecten in het OV en op stations/haltes,? Zo neen, waarom niet?

3.)
Bent u bereid er voor te zorgen dat het OM haar besluit weer intrekt, zodat de toezichthouders weer volledig van de aan hen toegekende bevoegdheden gebruik kunnen maken en zwartrijders weer naar behoren beboet kunnen worden? Zo nee, waarom niet?

4.)
Bent u bereid de regelgeving zodanig aan te passen dat toezichthouders de meest ruime bevoegdheden krijgen, zodat we af zijn van dit slappe OM-verhaal en de reiziger weer beschermd kan worden tegen tuig in het OV? Zo neen, waarom niet?

(*) Telegraaf, 10-04-2013