Skip to main content

PVV: Schultz moet onzinboetes trajectcontrole A4 terugstorten!

De PVV reageert als een wesp gestoken op de bonnenregen die is neergedaald op de A4 sinds de invoering van de trajectcontroles aldaar. PVV-Tweede Kamerlid Machiel de Graaf: "Herhaaldelijk heeft de minister de PVV toegezegd iets te doen aan de onduidelijkheid aangaande maximumsnelheden op de snelweg. Maar nog steeds staat de boeteval van Schultz wagenwijd open. Ik wil dat daar definitief een eind aan wordt gemaakt en dat deze onzinboetes worden teruggestort!"
De PVV heeft Kamervragen gesteld.

Vragen van de leden De Graaf en Helder (beiden PVV) aan de ministers van I&M en V&J:

1.)
Bent u bekend met het bericht 'Bonnenregen op A4 wekt ergernis' in de Telegraaf van vandaag?

2.)
Hoe verklaart u uw streven naar snelle eenduidigheid in bebording/snelheidslimieten langs/op de snelwegen, in het licht van de in dit artikel genoemde aantallen boetes op de A4 sinds de invoering van de trajectcontroles aldaar?

3.)
Bent u bereid nog voor de zomer te stoppen met dit pesten van automobilisten, door de onduidelijkheid m.b.t. maximumsnelheden weg te nemen op alle snelwegen in Nederland? Zo neen, waarom niet?

4.)
Bent u bereid de onzinboetes n.a.v. de ingevoerde trajectcontrole op de A4 te seponeren totdat er eenduidigheid is? Zo neen, waarom niet?