Skip to main content

Motie grenscontroles op vrachtcombinaties

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er structureel te weinig controles zijn op vrachtcombinaties in Nederland;
constaterende dat onder andere recent onderzoek van het televisieprogramma Zembla heeft uitgewezen dat er veel gevaarlijk vervoer plaatsvindt dat niet wordt gecontroleerd;
overwegende dat vliegende controles aan de grens tot de mogelijkheden behoren;
verzoekt de regering om, deze controles op vrachtcombinaties van buiten de EU reeds bij de grens te laten plaatsvinden;
verzoekt de regering tevens om, structureel extra controles uit te voeren op strategische plaatsen,
en gaat over tot de orde van de dag.