Skip to main content

Motie: meenemen van treinuitval als gevolg van de winterregeling in de statistieken

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er onduidelijkheid heerst met betrekking tot de samenstelling van de uitvals- en vertragingsstatistieken van de NS, vooral waar het gaat om de winterregeling;
verzoekt de regering, de NS op te dragen treinuitval als gevolg van de winterregeling mee te nemen in de vertragings- en/of uitvalsstatistieken,
en gaat over tot de orde van de dag.