Skip to main content

Motie: compenseren van reizigers bij uitval van treinen op dagen dat de winterregeling van toepassing is

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat reizigers niet of onvolledig door NS worden gecompenseerd bij het uitvallen van treinen vanwege de winterregeling;
overwegende dat reizigers die een treinkaartje aanschaffen, dit doen op basis van een volledige dienstregeling te allen tijde en hier ook voor betalen;
verzoekt de regering, de NS te verplichten reizigers te compenseren voor uitval van treinen op dagen dat de winterregeling van toepassing is,
en gaat over tot de orde van de dag.