Skip to main content

Motie: stoppen met duurzaamheidsbeleid

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de staatssecretaris niet in staat is om een eenduidige definitie van het begrip 'duurzaamheid' te formuleren;
overwegende dat het regeerakkoord vol staat met duurzaamheidsdoelstellingen;
verzoekt de regering, te stoppen met al het beleid dat te maken heeft met duurzaamheid,
en gaat over tot de orde van de dag.