Skip to main content

Motie mbt de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het klimaat op aarde al miljoenen jaren aan verandering onderhevig is;
overwegende dat een toename van CO2 volgt op een periode van opwarming en niet andersom;
overwegende dat de mens slechts voor een verwaarloosbaar deel van de CO2-uitstoot verantwoordelijk is;
verzoekt de regering, te stoppen met al het beleid dat betrekking heeft op de volgens de regering door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde,
en gaat over tot de orde van de dag.