Skip to main content

Motie instandhouden van het papieren treinkaartje

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er veel mensen, overwegend ouderen, zijn die moeite hebben met het gebruik van de ov-chipkaart;
overwegende dat het openbaar vervoer ook voor deze groep toegankelijk moet blijven;
overwegende dat het veiligheidsargument ter ondersteuning van de ov-chipkaart niet deugt, aangezien poortjes geen tuig tegenhouden;
overwegende dat de tijdelijke wegwerp-ov-chipkaart een draak van een oplossing is;
verzoekt de regering, het papieren treinkaartje in stand te houden naast de ov-chipkaart;
en gaat over tot de orde van de dag.