Skip to main content

Motie mbt subsidiëring van tweede- en derdegeneratiebiobrandstoffen

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de ontwikkeling en het gebruik van de eerstegeneratiebiobrandstoffen tot ellende en honger heeft geleid;
overwegende dat biobrandstoffen niet bijdragen aan verwoede pogingen om de thermostaat van de aarde een paar graden lager te zetten;
verzoekt de regering, een einde te maken aan de subsidiëring van (onderzoek naar gebruik en effecten van) tweede- en derdegeneratiebiobrandstoffen,
en gaat over tot de orde van de dag.