Skip to main content

Motie eenduidigheid in bebording en maximumsnelheid

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat automobilisten op Nederlandse snelwegen nog steeds worden geconfronteerd met onnodig wisselende maximumsnelheden;
constaterende dat het ontbreken van eenduidigheid in maximumsnelheid en bebording zorgt voor onduidelijkheid bij automobilisten;
overwegende dat dit kan leiden tot gevaarlijke situaties en onnodige boetes;
verzoekt de regering om, uiterlijk eind juni 2013 de invoering van eenduidigheid in bebording en maximumsnelheid op snelwegen gerealiseerd te hebben,
en gaat over tot de orde van de dag.