Skip to main content

Motie: het in stand houden van het papieren vervoersbewijs

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het omschakelen van het papieren vervoerbewijs naar de ov-chipkaart problemen oplevert voor ouderen, blinden/slechtzienden en toeristen;
overwegende dat door de ov-chipkaart op vele trajecten de prijzen enorm zijn gestegen;
overwegende dat mede door de ov-chipkaart het geweld in het ov in aantallen is afgenomen, maar dat geweld niet door de ov-chipkaart kan worden uitgebannen;
overwegende dat keuzevrijheid en flexibel gebruik van het ov vereist dat er naast de ov-chipkaart ook een papieren kaartje blijft bestaan;
verzoekt de regering, alles in het werk te stellen om het papieren vervoerbewijs in stand te houden naast de ov-chipkaart,
en gaat over tot de orde van de dag.