Skip to main content

Motie Ruit Eindhoven

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Ruit Eindhoven een onderdeel is van de integrale aanpak van de verkeersproblematiek rond de (Brainport) Eindhoven;
overwegende dat bij een integrale aanpak niet gekozen dient te worden tussen projecten die onderdeel zijn van een integrale aanpak;
overwegende dat met het vervolmaken van de Ruit Eindhoven in de meeste scenario's blijkt dat de Kennedylaan in Eindhoven wordt ontlast;
verzoekt de regering, de Ruit Eindhoven zonder vertraging aan te laten leggen,
en gaat over tot de orde van de dag.