Skip to main content

Motie mbt indexeren van de gelden uit het Infrastructuurfonds

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, het niet indexeren van de gelden uit het Infrastructuurfonds ongedaan te maken,
en gaat over tot de orde van de dag.