Skip to main content

Debat over de Fyra

Voorzitter, schoon schip. Dat is waar treinreizend en belastingbetalend Nederland om vraagt waar het de NS betreft. Ook al is de Fyra vandaag de hoofdmoot, voor ons is de Fyra een symptoom van wat er mis is bij de NS. En dat is de bedrijfscultuur. Een cultuur van gerommel met punctualiteitscijfers, van problemen met sneeuw en vallende blaadjes, jarenlang. Een probleem van ontbrekende toiletten in Sprinters en een oplossing middels die vermaledijde plaszakken. Een probleem van 10.000 euro per week als vast salaris voor een directeur, wiens betrokkenheid in het hele Fyra-debacle de enige constante is. Een cultuur waarbij volgens Ernst & Young de EU-aanbestedingsregels werden overtreden, wat overigens zijdelings aantoont dat die EU-regels vreselijk zijn.

De Raad van Commissarissen kan naar huis gestuurd worden als de aandeelhouders hun bezorgdheid hebben geuit over het gevoerde beleid en het toezicht daarop. Mijn vraag aan de minister: Bent u bezorgd over het gevoerde beleid ten aanzien van de Fyra? En dan uiteraard het HELE beleid, vanaf het begin? En als de minister niet bezorgd is: wat moet er gebeuren om wel bezorgd te geraken?

Als het aan de PVV ligt is er een grote cultuurverandering nodig en dat is maar op één manier mogelijk: De complete NS-top moet per direct, oneervol ontslagen worden. De PVV wil ook geen adviseursrollen, of andere verkapte afvloeiingsregelingen.
Voor €10.000 per week hoor je ervoor te zorgen dat je het bedrijf fatsoenlijk achterlaat.

Daarnaast Vz, was het minister Dijsselbloem, die in een uitzending van Knevel en vd Brink verklaarde dat 5 ton, dus 10.000 Euro per week een te rechtvaardigen bedrag is voor de NS-directeur. Verrassende opmerking voor een socialist. De gewone man, de reiziger, die begrijpt er niets meer van. Die vraagt zich af: is dit onze minister? Is, of was, dit 'onze Mister Euro'?

Maar deze minister Vz, vond dat wij ons nog niet genoeg hadden verbaasd.. Hij stelde namelijk dat hij zelf minder verdient dan de topman van de NS, omdat hij zelf zo'n taak niet aan zou kunnen. Aldus de Chief Financial Officer van Nederland! Daarom Vz, als de minister deze taak niet aan kan, laten we hem dan verlossen van zijn betrokkenheid bij de NS en verplaats de aandelen van de NS van het ministerie van Financiën naar het ministerie van Infrastructuur & Milieu.

Voorzitter,
Ik heb enkele vragen over de aanbesteding. Wat is voor de minister van financiën het verschil tussen "manifest niet voldoen" en "niet voldoen"? Dit ten aanzien van het commentaar van Ernst&Young dat de oorspronkelijke aanbesteding niet voldeed. Er zijn enkele aanbestedingsjuristen die nu meekijken en daar erg graag een antwoord op willen. Graag een reactie.

Ook heeft de PVV nog steeds vragen over de aanschaf van de V250. Wanneer werd de specificatie veranderd van de V220, naar de V250. Immers, het enige wat we nu weten is dat in december 2003 AnsaldoBreda met de V250 kwam. Wanneer is deze wijziging gemaakt? En deelt de minister de mening dat hier sprake is van een "wezenlijke wijziging?" Een "wezenlijke wijziging" zou immers ook gevolgen hebben voor het aanbod van eventuele andere treinbouwers. Graag een reactie.

Voorzitter,
De rol van de NSFSC blijft opvallend. Gisteren noemde de directeur van AnsaldoBreda, dhr. Manfellotto noemde dit clubje als hoofd verantwoordelijke. Deze signalen komen meer binnen. Waarom zitten die überhaupt in Ierland? En welke rol hebben zij, als de HSA de treinstellen van hen leasen.
Een schimmige constructie als je het mij vraagt. Graag een reactie.

Voorzitter,
Tot slot wil ik iets zeggen over de rol van de Belgen. Ik heb daar gisteren ook naar gevraagd, want de rol van de Belgen, de NMBS, is verontrustend. Zij hebben de voorstrekkersrol gehad in het proces. Zij hebben als eerste de stekker eruit getrokken, zij hielden als eerste een persconferentie. De kleinste partij lag steeds bovenop in dit proces. Hoe is dit mogelijk?

En ondertussen kwamen er 2 signalen naar buiten van onze regering. De mening van de aandeelhouder dhr. Dijsselbloem en de mening van de staatssecretaris. Zij zonden verschillende signalen uit. Hebben beide bewindspersonen een verklaring voor die gang van zaken?

Resten mij voor nu nog enkele vragen:

*Welke juridische status heeft het als een minister zegt dat we de treinstellen gaan afbestellen? En wanneer is dit gebeurd?
*Hoe is de financiële situatie van AnsaldoBreda op dit moment? Er zijn bericht dat het zo goed als failliet is? Bent u bereid om de laatste cent, desnoods bij de Italiaanse staat te halen? U bent toch mister Euro?
*De PVV vroeg of er juridisch onderzoek wordt gedaan naar de besluitvorming over de aankoop van het materieel. Hetantwoord: geen strafrechtelijk onderzoek. Dat vroeg ik niet! Ik vroeg juridisch onderzoek. Graag helderheid.