Skip to main content

Stoppen met dure energiebesparende maatregelen

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat burgers en bedrijven worden opgezadeld met lastenverzwaringen en veel onnodige wet- en regelgeving ten behoeve van verplichte energiebesparing;
constaterende dat er onderzoek is verricht naar de energiezuinigheid van onder andere woonwagens en de kantoren van beursgenoteerde bedrijven;
overwegende dat dit te ridicuul voor woorden is;
overwegende dat investeringen in energiebesparing primair de eigen verantwoordelijkheid zijn van burgers en bedrijven;
verzoekt de regering, direct te stoppen met alle dwingende, dure energiebesparende maatregelen,
en gaat over tot de orde van de dag.

De Graaf