Skip to main content

Motie stoppen met klimaat- en CO2-gerelateerd beleid

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat CO2 zorgt voor vergroening van de randen van de Sahel;
constaterende dat het aardse klimaat onder invloed staat van vele niet te beïnvloeden factoren, leidende tot voortdurende klimaatschommelingen, reeds lang voor de mens de aarde bevolkte;
overwegende dat er in het verleden periodes zijn geweest waarbij het gehalte CO2 in de aardse atmosfeer tot twintig maal hoger was dan nu;
van mening dat de mensheid geen of slechts een verwaarloosbare invloed heeft op de ontwikkeling van het aardse klimaat;
verzoekt de regering, te stoppen met al het klimaat- en CO2-gerelateerde beleid en daaraan gerelateerde subsidies,
en gaat over tot de orde van de dag.

De Graaf