Skip to main content

Spreektekst begroting Infrastructuur en Milieu

Voorzitter, Minister Schultz slaapt tegenwoordig in een pyjama met daarop een foto van Hans Spekman. In haar slaapkamer hangt een poster van Milieudefensie en haar dekbedovertrek heeft ze gekocht bij de webshop van Urgenda. En als ze 's-morgens uit bed komt, serveert manlief een kopje thee in een gerecycled aardewerk serviesje dat ze van Mw. Van Tongeren van GroenLinks heeft gekregen toen ze lid werd van die partij.

De minister moet zich schamen voor dit hoogverraad. Hoogverraad aan de Nederlandse automobilist en beroepschauffeur.

Zij is totaal onzichtbaar laat zich steeds weer overlopen door anderen. Eerst door de Kunduz-partijen, vervolgens door de socialisten van de PvdA in het regeerakkoord, toen bij de begroting voor 2014 en pas nog in het herfstakkoord. En nog heter van de naald: het fyradebacle gaat ook ten koste van het infrafonds. En steeds lijken de kortingen op haar budget de minister te overvallen. Of is het zo dat het de minister niet OVERvalt, maar gewoon BEvalt? Graag een helder antwoord.
Want waar komen anders de linkse praatjes van deze minister bij Buitenhof vandaan Vz? Hier was een cryptosocialiste aan het woord, om haar falen aangaande de automobilist te verhullen: BTW, BPM, accijnzen op brandstof, de automobilist wordt letterlijk kaal geplukt. En de minister vindt het prima! Terwijl ze hoort te strijden voor meer asfalt en voor lagere accijnzen. Komt daar nog wat van, zo vraag ik haar via u, Mw. de voorzitter!

De PvdA is de bovenliggende partij. Niet dankzij de staatssecretaris, maar dankzij de Minister van Financiën. Hij bepaalt, de staatssecretaris wrijft in haar groene handen, de minister incasseert gelaten haar ministerssalaris, de premier haalt koffie en ziet dat iedereen het naar de zin heeft. En de automobilist crepeert. Is de minister bereid om uit haar luie stoel te komen en het weer op te nemen voor autorijdend Nederland?

Voorzitter,
Autobezitters betalen tot wel 63% belasting! Drie-en-zestig procent!
Bezitters van een oldtimer worden zwaarder belast. Zij doen hun historisch rijdend erfgoed massaal van de hand en de maatregel zal weinig tot niets opleveren. Maar de vrijheid om van een mooie hobby te genieten is verpest. Vrachtwagenchauffeurs worden zwaarder belast, zodat er wordt gekozen voor tanken in het buitenland en het in dienst nemen van nog meer Oost-Europeanen. Pomphouders gaan failliet. Tel uit de winst voor Nederland!
En deze belastingen worden gebruikt om de groene dromen van de linkse grachtengordelmens met zijn Hybride of elektrische auto vet te subsidiëren! Er worden duurzaamheidssubsidies en innovatiesubsidies mee betaald. Er worden windturbines mee gefinancierd. Het drama met de GreenCab in Utrecht bewijst dat het weggegooid geld is. De automobilist kan, net als slachtoffers van windturbines en beroepschauffeurs, alleen nog bij de PVV terecht. Bij geen enkele andere partij is hij of zij nog thuis.
De VVD is de vriend van iedereen die van A naar B wil, zegt de minister. Maar wie van A naar B wil, is niet meer de vriend van de VVD. De vriend van allen, is de vriend van niemand. Graag een uitgebreide reactie van de minister.

Er worden minder snelwegen aangelegd, zodat bij een klein economisch meevallertje de snelwegen weer vol staan. De PVV is de enige partij die de automobilist nog volop bedient, met een volledige reparatie van de snelwegbezuinigingen van Kunduz, en dit jaar met een half miljard Euro extra voor de aanleg van wegen. Het kwartje van Kok geven we terug en wij zorgen ervoor dat de accijnzen altijd minimaal 1 cent lager zijn dan in de omringende landen. Waar is deze VVD-minister? Waar is haar rechtse elan? Ik vraag haar nogmaals: is ze bereid de PVV te volgen op het juiste pad?

Ik memoreerde al aan de toekomstige files. Is de minister bereid om met de provincies in overleg te treden en te eisen dat alle provinciale opcenten aan aanleg en verbetering van provinciale wegen wordt gespendeerd? Dit onderliggende wegennetwerk is nu onvoldoende om de toekomstige files op te vangen. Ik ben benieuwd naar de reactie.
Met betrekking tot de verkeersveiligheid heb ik een amendement ingediend, om 10,6 miljoen Euro aan klimaatgelden in te zetten voor vermindering van het aantal ernstige gewonden in het verkeer. Het aantal gewonden is schrikbarend gestegen de laatste jaren, vooral in zuidwest Nederland en Noord-Brabant. Voorzitter, dat geld halen we weg bij klimaat, aangezien er geen enkel wetenschappelijk bewijs is voor de menselijke invloed op het klimaat middels CO2-uitstoot, terwijl daar wel alle beleid op geënt is. De PVV beïnvloedt liever de verkeersveiligheid op een positieve manier, dan dat het belastinggeld weggooit aan zinloze klimaatdoelstellingen. Graag ook daarop een reactie van beide linkse bewindspersonen, met daarbij de vraag of zij bereid zijn om verkeersveiligheid als topprioriteit aan te merken in de begroting, in plaats van klimaat.

Voorzitter,
Over naar de misschien wel grootste en duurste wetenschappelijke fraude ooit gepleegd: de klimaatfraude.
Onze staatssecretaris vertegenwoordigt een bolwerk Vz, dat is geïnfiltreerd in ministeries, regeringen, parlementen en maatschappelijke organisaties en dat de belastingbetaler miljarden afhandig maakt om charlatans te subsidiëren die beweren het klimaat te redden, maar van wie de subsidieverslaving de enige drijfveer is om 's-morgens uit bed te komen. Namens dit bolwerk bestrijdt zij de vrijheid van de mens, want de mensheid, dat is volgens hen het grote kwaad!

Ecologisten, groensocialisten, klimaatredders, het maakt me niet uit hoe we ze noemen, maar het is een gevaarlijke club mensen die de oude idealen van het marxisme in stand houden. Zij zien de toestand van de aarde als onveranderbaar, maar de geschiedenis en het heden geven hen ongelijk. Zij hebben geen vertrouwen in de mens als Ultieme Hulpbron, maar de mensheid bewijst steeds het tegenovergestelde. Zij gebruiken technologische ontwikkelingen slechts als middel om de vrijheid van mensen in te perken, met als ultieme bewijs de miljarden verslindende windturbines. Maar de wetenschap laat steeds weer zien dat ze op de verkeerde weg zijn. Met als laatste dieptepunt, Vz, de antwoorden van de staatssecretaris op mijn tijdens het laatste klimaatdebat gestelde vragen. Wetenschappelijk zit de staatssecretaris in de hoek en ze weet haar klimaatbeleid slechts nog te onderbouwen met IPCC-leugens en het voorzorgsprincipe. Daarmee zegt ze: iets wat schade zou kunnen veroorzaken, moet worden voorkomen. Dan is het nog maar een kleine stap naar het verbieden van alles dat helpt de wereld mooier en schoner te maken.

Daarom nog de laatste vragen aan de staatssecretaris:
-Is de staatssecretaris bereid om niet slechts uit voorzorg te handelen in haar beleid, maar de wetenschap te omarmen?
-Hèt bewijs dat de mens via CO2-uitstoot invloed heeft op het klimaat is nooit geleverd. Is de staatssecretaris bereid een moratorium op de bouw van windturbines en andere CO2-beperkende maatregelen in te stellen, tot dit bewijs geleverd is?
-Professor Richard Tol toont aan dat een temperatuurstijging van 2,2 graad Celsius voordelig is voor de mensheid. Is de staatssecretaris bereid om dit gegeven mee te nemen in de vaststelling van haar beleid?