Skip to main content

Inbreng begroting SZW 2014

Voorzitter, waar landsgrenzen worden opgeheven, waar financiële solidariteit wordt geëist met Zuid-Europa, waar hele steden worden ontwricht door islam en rovende Roemenen, waar culturele symbolen, zoals zwarte piet en onze humor, om zeep worden gebracht en waar duurzaamheid wordt afgedwongen door een horde Brusselse bolsjewieken, daar valt de samenleving uit elkaar. Massa-immigratie en het in stand houden van een verzorgingsstaat gaan niet samen.

Massa-immigratie zorgt voor vervreemding. Massa-immigratie zorgt voor verlies van onderling vertrouwen in straat, wijk, stad en land. Massa-immigratie zorgt voor hogere zorgkosten, meer criminaliteit, het leegroven van uitkeringspotten, massaal misbruik van toeslagen, onveiligheid, verloedering, ideologisch-religieuze rellen op en tussen scholen, en instabiliteit. Mensen zijn elkaar kwijt, worden geconfronteerd met een teveel aan onbekendheid, met agressie en ze voelen zich ontheemd.

Een verrijking voor de economie, waarmee de massa-immigratie altijd is goedgepraat, kunnen we de massa-immigratie niet noemen. Aangezien immigranten, zowel niet-westers als Oost-Europees, de statistieken van de criminaliteit en de uitkeringen over-bevolken, kunnen we stellen dat een flink deel van de parallel-economie wordt gevuld met geld dat gekregen of gestolen is. Een deel van dat geld vloeit naar het buitenland en zo ziet Nederland haar economie leeglopen.

Niet dat deze regering daar snel iets aan wil doen. Bulgaren pinnen nog steeds onze toeslagen, omdat we weigeren vooraf te controleren. Mijn collega Van Klaveren heeft de zegeningen van de massa-immigratie uit islamitische landen reeds vele malen op realistische wijze bezongen, dus daar hoef ik nu niet over uit te weiden. De gevolgen zijn bekend. Tenminste, op straat en in de wijken, waar 80% van deze Kamer, maar ook de rest van de elite, nooit komt.

Onze minister denkt dat de bevolking gek is, door ze deze zomer met een kluitje in het riet te sturen. "Code Oranje, we moeten iets doen aan de toestroom van Bulgaren en Roemenen", aldus de minister in de krant. Een heuse conferentie werd belegd, met alleen maar PvdA-kopstukken, PvdA-wethouders, onder leiding van een PvdA-dagvoorzitter en een minister uit Roemenië die blij is dat ze haar criminelen straks kwijt is. En de PvdA stinkt er met open ogen in, maar wat verwacht je van een partij die als belangrijkste kenmerk heeft te zwichten voor tirannie. Het nieuwste dieptepunt bestond vandaag uit PvdA-wethouder Norder, die vandaag trots met een Bulgaarse en Roemeense vlag poseerde bij zijn Roemenen- en Bulgarenloket in het Haagse stadhuis. Jawel, een speciale plek waar je naar uitkering en subsidie wordt verwezen, zodat je als Roemeen of Bulgaar financieel snel volloopt. En waar Nederland weer wat verder leegloopt. Nooit eerder heb ik iemand zo hard tegen gewone Nederlanders horen roepen: Ga maar weg, we motten jullie niet. Nederland is niet van jullie! Maar Norder kan het. Kan de minister reageren op het volstrekt ridicule loket van Norder?

Voorzitter, de partij met het 100%-eurofiel keurmerk, de VVD, laat in de krant en op TV nog wel eens een natte anti-EU-wind. Het CDA, idem dito. Maar vanmiddag bij de hoofdelijke stemming over het dichthouden van de grenzen voor Roemeense en Bulgaarse werknemers, lieten VVD en CDA hun ware gezicht zien: ze zijn voor het opengooien van de grenzen. Alle mooie praatjes over werkgelegenheid, werkloosheid, hervormingen en belastingverlaging ten spijt, hebben ook deze partijen lak aan de Nederlandse werknemer. Voor alle duidelijkheid: VVD en CDA zijn dus voor het weggeven van banen aan Roemenen en Bulgaren. Nogmaals: VVD en CDA vinden het prima als Nederlandse werknemers hun baan kwijtraken. Ik dacht het nu wel duidelijk was. Van de linkse partijen verwachten we triest genoeg niet anders, maar voor de VVD en het CDA wilde ik het graag nog even benadrukken.

En ik herhaal nog een ander feit voorzitter: massa-immigratie en de instandhouding van een verzorgingsstaat gaan niet samen. Massa-immigratie kost ons 7,2 miljard Euro per jaar. Zeven komma twee miljard...
De PVV kiest voor iedereen die hard werkt en die een vangnet verdient wanneer nodig. Alle overige partijen kiezen voor de massa-immigratie en zijn daarmee verantwoordelijk voor het op vele vlakken destabiliseren van Nederland. De sociale cohesie staat op instorten, en Rutte en Asscher staan erbij en kijken er naar.

Dat is geen rechtse constatering van een door links geclaimd fenomeen, nee, dat is de bittere realiteit. Tel daarbij op de talloze lastenverzwaringen, de oplopende werkloosheid en de vele huisuitzettingen die het laatste jaar juist gewone gezinnen treft, en je hebt een giftige maatschappelijke mix. Opstand tegen deze situatie wordt door de linkse media weggezet als 'nationalistisch' en 'extreem-rechts'. Mensen zijn te murw om hun 'bonnet rouge', zoals ze in Frankrijk doen bij protesten, nog op te zetten en de straat op te gaan. Het is 5 over 12.
De Nederlandse burger betaalt wel de rekening, wordt geconfronteerd met een kortere WW-duur en een versoepeling van het ontslagrecht. Maar het politbureau uit Brussel vraagt hierom, dus leveren Rutte en Asscher braaf.

Hoe is het mogelijk dat er sinds de 2e W.O. een nooit eerder vertoonde welvaartsgroei is geweest, maar dat er steeds tussen de 800.000 en 1,3 miljoen mensen binnen de definitie van armoede zijn blijven vallen? Dat is niet ondanks overheidsmaatregelen, maar dankzij overheidsmaatregelen. Voor hulpverlenend links NL is armoede de snelste weg naar rijkdom.
Vz, het is een schande dat dit kabinet de WW-duur verkort, de hoogte van de WW omlaag brengt en zich ook nog bemoeit met de hoogte van de ontslagvergoeding. Door de vele lastenverhogingen van VVD, PvdA, CDA, D66, CU, SGP en GL komen er dagelijks honderden werklozen bij, bedrijven gaan failliet en de economie gaat kapot. Het beleid van dit afbraakkabinet is een sterk staaltje politiek kopschoppen, en als het slachtoffer werkloos is getrapt en versneld de bijstand in is gewerkt, roept Rutte: hee, koop eens een auto, YOLO!!

Tot slot twee vragen aan de bewindslieden, Voorzitter:
-zijn zij bereid de wens van de Nederlandse bevolking over te nemen en de grenzen voor Roemeense en Bulgaarse werknemers dicht te houden?
-zijn zij bereid om hardwerkende mensen, door dit kabinet de werkloosheid ingejaagd en versneld de armoede van de bijstand in, te helpen en de hoogte en duur van de WW ongemoeid te laten?