Skip to main content

AO Beveiliging Joodse instellingen

Voorzitter,

Allereerst: kan de minister opheldering geven over de niet-Joodverklaring die bedrijven die zaken met S-A doen, aan dat land zouden moeten overleggen? Klopt dit en zo ja, heeft Saoedi-Arabiëganger Timmermans dit daar al aan de kaak gesteld en zo ja, wat waren de uitkomsten? Als je anti-semitisme op één lijn stelt met islamofobie, dan moet het bestrijden van anti-semitisme aangaande Joodse medewerkers in Nederland toch zijn eerste prioriteit zijn. Daarnaast: moeten diplomaten en ministers ook zo'n verklaring afleggen als ze S-A binnen willen komen? Graag opheldering van de minister op deze punten.

Anti-semitisme is een naar het Avondland geïmporteerd probleem. Sinds de islamitische massa-immigratie moeten Joodse scholen weer beveiligd worden, worden lessen over de holocaust van het rooster geschrapt en dat komt door de islam. De gevolgen van dit importprobleem zien we in filmpjes waar door moslimjongeren gezegd wordt: "Ik haat Joden. Klaar", of foto's van peutermeisjes die de ontvoering van drie Israëlische jongeren verheerlijken. Of door de die salafist uit de Haagse gemeenteraad, die vanmiddag openlijk de barbaren van ISIS verheerlijkte en aanmoedigde. Verrijking, of ziet de minister dat anders?

De beveiliging van Joodse instellingen als topprioriteit hebben we als PVV vaker bepleit. De aanslag op het Joods museum in Brussel en de aanval van moslims op een bus vol Joodse peuters in Antwerpen bewijzen de noodzaak en urgentie van een dergelijke maatregel. Ook willen wij een specifiek onderzoek instellen naar antisemitisme binnen de islamitische gemeenschap. Inzicht krijgen in achtergronden, draagvlak en praktische steun voor antisemitisme binnen de islamitische parallelle samenleving, dat is toch cruciaal, of denkt de minister daar anders over?

Kent de minister het zinnetje: 'man Zafirtum bihi min rijaal al-Yahuud, fa-qtuluuh'? Graag een helder antwoord. (vertaling: Doodt elke Jodenman waar gij hem maar vinden kunt, red.)
Toen Mohammed Medina wilde zuiveren van de laatste Joodse stam, leidde hij de moordpartij op alle mannen van die stam. Onthoofding was hun lot, zelfs NADAT ze zich hadden overgegeven. Die moraal, Vz, zien we terug in de beelden die de navolgers van Mohammed op internet zetten, vanuit Syrië, de Levant, Kenia, Somalië en Nigeria. Zij zijn het, die de islamitische opdracht om de Dar al Islam uit te breiden, het beste uitvoeren. De grenzen van dit zogenaamde Huis van de Vrede worden al 1400 jaar getekend met het bloed van de vernederde, onthoofde, opgeblazen of gestenigde tegenstanders en 73% van de Nederlandse moslims heeft daar waardering voor! Ziet de minister hier wellicht enige dreiging, of loopt dat wel los, zo vraag ik hem via de voorzitter.

Gezien het uitsluitende karakter van de islam is alles in Nederland mogelijk doelwit van een aanslag. Hoe gaat de minister met deze dreiging om?
We hebben namelijk te maken met geïnstitutionaliseerde haat, gedreven door de islam die wekelijks wordt geïnfuseerd in kinderen en volwassenen in de madrassa's en op zo'n 415 veelal gesubsidieerde plekken waar iedere vrijdag de mensen wordt ingepeperd dat je vijf keer per dag het gebed moet aanvangen met: "Leidt ons niet op het pad van de dwalenden (de christenen) en niet op het pad van degenen op wie god vertoornd is (dat zijn de Joden)". Zo denkt elke moslim zeker 5x per dag even aan de Joden en de christenen, en natuurlijk niet in positieve zin. Dat is niet het juiste kompas op de weg naar integratie in de westerse open society die ons zo lief is. Hoe kijkt de minister aan tegen de opdracht die iedere moslim in het leven moet vervullen?

Het geweld tegen Joden komt uit de islamitische hoek. Er zijn vele wijken in West-Europa waar islamitische kolonisten het nederzettingenbeleid geslaagd hebben uitgevoerd en die broedplaatsen zijn waar de echte moslims bekokstoven hoe Mohammed op meest pure wijze kan worden nagevolgd. Kijk naar Samir Azzouz, de Tsjetsjenië-ganger, die de 350 doden in Beslan één groot feest noemde. Neem Mohammed Bouyeri, die Theo van Gogh slachtte en neem Mehdi Nemmouche. Of neem Toulouse, waar een Mohammed look-a-like de zwangere Eva Sandler in rouw dompelde door haar man en twee van haar kinderen te vermoorden, of Parijs, waar vorige week ternauwernood een aanslag op een synagoge werd verijdeld. Al deze aanslagen dragen het zegel van de profeet. Kan de minister uitleggen wat hij in zijn brief bedoelt met een aanslag 'in de context van jihadistische ideologie en strategie'? Deze minister, die een aantal weken geleden in de Tweede Kamer nog zei dat de jihad niets met de islam van doen heeft. Vindt de minister dit nog steeds? Graag een heldere visie van de minister op dit punt.

Iedere partij die op 27 oktober 2010 de motie Halsema steunde (waarin stond dat tegengaan van islamisering geen doelstelling van beleid mocht worden), heeft boter op het hoofd aangaande het toegenomen islamitisch gefundeerde antisemitisme in Nederland. Op de SGP, Van Klaveren en de PVV na, heeft iedereen hier aanwezig kilo's boter op het hoofd. Dankzij u zitten we nu hier, en ieder woord dat u sprak of nog zult spreken, is doordrenkt met de tranen van de krokodil, meneer Segers van de ChristenUnie voorop, aangaande hij vanmorgen in de Volkskrant begrip toonde voor jihadisme als dat een voedingsbodem vond in de opstelling van Israel in het Midden-Oostenconflict. Daarmee gaf hij een judaskus aan de gehele Joodse gemeenschap. Voorwaar een schande.

Beveilig de Joodse instellingen, neem de ideologische achtergrond van de islam als grootste trigger van het hedendaagse anti-semitisme mee in uw onderzoeken, en volg het 10-puntenplan van de PVV aangaande jihadisten die vanuit Nederland opereren, zo vraag ik de minister.