Skip to main content

PVV-vragen over vluchtelingenproject: "Geef banen aan Nederlandse werklozen!"

Vragen van de leden De Graaf, Fritsma en Wilders (allen PVV) aan de minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Veiligheid & Justitie

1.)
Bent u bekend met het bericht ‘Vluchtelingen ingezet voor nijpend personeelstekort’ (*)?

2.)
Is er onder de ruim 600.000 werklozen en ruim 400.000 bijstanders die Nederland telt -alsmede onder de ongeveer 300.000 ZZP’ers met amper opdrachten- geen enkele kandidaat te vinden om dit probleem op te lossen? Zo neen, waarom niet?

3.)
Waarom is dit project specifiek op vluchtelingen gericht, waardoor anderen worden uitgesloten? Deelt u de mening dat dit een onacceptabele bevoordeling van vluchtelingen ten koste van anderen is? Zo neen, waarom niet?

4.)
Bent u bereid dit project te (laten) beëindigen? Zo neen, waarom niet?

5.)
Bent u bereid de sociale implosie en de verdere verpaupering van Nederland te voorkomen door de grenzen te sluiten voor asielzoekers? Zo neen, waarom niet?

 

(*) http://nos.nl/artikel/2073976-vluchtelingen-ingezet-voor-nijpend-personeelstekort.html