Skip to main content

PVV: ‘Stuur ambassadeur Qatar het land uit bij financiering Deense moskee’

Schriftelijke Vragen van de leden De Graaf en De Roon (beiden PVV) aan de ministers van SZW/integratie en Buitenlandse Zaken:

1.)
Bent u bekend met het artikel 'Qatar financiert omstreden Deense moskee via Den Haag'?(*)

2.)
Vindt u het wenselijk dat ambassades in Nederland gebruikt worden om islamitische infrastructuur in binnen- en buitenland te financieren? Zo ja, waarom?

3.)
Bent u bekend met andere gevallen waarin ambassades gebruikt worden om geld door te sluizen naar islamitische infrastructuur of -organisaties in Nederland of het buitenland en bent u bereid hier onderzoek naar te doen? Zo neen, waarom niet?

4.)
Bent u bereid de ambassadeur van Qatar de deur te wijzen vanwege deze praktijken, indien het in de publicatie van NRC gestelde juist blijkt te zijn? Zo neen, waarom niet?

(*) https://www.google.nl/amp/s/www.nrc.nl/nieuws/2016/11/23/qatar-financiert-omstreden-deense-moskee-via-den-haag-5438660-a1533214/amp?client=safari