Skip to main content

PVV: Al Fourkan moet dicht, Al Waqf moet ontmanteld

Schriftelijke vragen van de leden De Graaf en Wilders (beiden PVV) aan de minister van SZW:

1.)
Bent u bekend met het artikel 'Link Eindhovense moskee met Al-Qaeda financiers'(*)?

2.)
Deelt u de mening dat al-Waqf, dat al vele malen in opspraak is geweest, een broeinest is van terrorisme? Zo nee, waarom niet?

3.)
Bent u nu eindelijk bereid stichting al-Waqf te (laten) ontmantelen, alsmede alle daaraan gelieerde islamitische infrastructuur? Zo nee, waarom niet?

(*) https://www.nrc.nl/nieuws/2016/12/01/link-eindhovense-moskee-met-al-qaeda-financiers-5612582-a1534618