Skip to main content

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2017

Voorzitter,
Ons pensioenstelsel is het beste van de wereld. Daarom snapt de PVV niet dat er mensen zijn die het willen slopen. Slopen wat niet kapot hoeft: dat is politiek correcte logica. Sterker nog, er wordt gesloopt wat we vooral moeten behouden. We hebben het vroeger zien gebeuren bij de privatisering van het spoor en de post. We zagen het toen de sociale samenhang en identiteit werden gesloopt door internationalisme, mondialisering en "EU-isering". En nu zijn de pensioenen aan de beurt.

Ik vraag me af: is het de elite dan nooit genoeg? Is het nooit genoeg voor de elite die zich erop voor laat staan wereldburger te zijn en die neerkijkt op mensen met een meer lokaal georiënteerd levenspatroon, oftewel op de gewone man en vrouw? Waarom zaaien de moderne dertigers van tegenwoordig, of in ieder geval een aantal van hen, angst in de pensioenharten van andere Nederlanders? Waarom misgunnen zij ouderen hun geld? Hoe durf je, als je pas een paar jaar spaart voor je pensioen, aanspraak te maken op de pensioenreserves van de mensen die deze reserves hebben opgebouwd? Waar haal je het lef vandaan om je leeftijdsgenoten op te hitsen en in het harnas te jagen tegen ouderen, omdat je zelf alleen maar wilt profiteren? Want het is maar een kleine groep die een grote groep bang maakt. Tegen iedereen die meekijkt zou ik zeggen: trap niet in de val van die jonge globalistische elite. Dat zeg ik ook tegen alle normale werknemers, die op een nette en eerbare manier hun leven en werk willen vormgeven, zonder met begerige tengels aan geld te willen komen dat niet van hen is.

Als je maar vaak genoeg brult dat geld van jong en oud niet in één pot zou passen, dan zijn er altijd wel mensen die dat op een gegeven moment gaan geloven. Maar het zijn feitenvrije verzinsels. Geld van oud en jong kan wel in één pensioenpot, want het is vooral geld van oud en middelbaar. Jongeren moeten vooral nog opbouwen. Nog steeds blijft er ieder jaar geld over. Jongeren die nog amper iets hebben ingelegd, moeten vooral werken en hun best doen. Ze moeten vertrouwen hebben in de toekomstbestendigheid van ons pensioenstelsel, zoals de mensen van middelbare leeftijd doen en de ouden van dagen altijd hebben gedaan. De pensioenpot van meer dan 1.200 miljard euro is maar voor een heel klein deel eigendom van bijvoorbeeld de 30- tot 35-jarigen. Hun door een kleine groep globalistische angstzaaiers aangejaagde aanspraak op het geld van anderen, vooral van de ouderen, is brutaal en onterecht.

Daarom roep ik de staatssecretaris ertoe op om in haar nadagen als staatssecretaris haar invloed aan te wenden in pensioenland om de gezonde Hollandse nuchterheid weer terug te krijgen in het pensioendebat. Waar geld binnenkomt door inleg en beleggingen en waar dat geld ieder jaar meer is dan er hoeft te worden uitgekeerd, houd je namelijk geld over. Zo simpel is de rekensom. Waar langdurig wordt gerekend met zeer voorzichtige rendementen, kan een crisis worden opgevangen. Sterker nog: de crisis die begon in 2008 heeft dat bewezen. De pensioenreservepot groeide tegen alle verdrukking in namelijk met zo'n 50%, van 800 miljard naar meer dan 1.200 miljard. Ik krijg hierop graag een reactie van de staatssecretaris.

Ook onterecht is de rekenrentesystematiek, waarmee de dekkingsgraad voor de pensioenfondsen wordt berekend. Die systematiek gaat uit van wantrouwen. Pensioenfondsen moeten zich arm rekenen. Daar worden ze toe verplicht door deze systematiek. Dat is niet alleen onlogisch, maar ook absurd en schadelijk voor de koopkracht van de ouden van dagen. Wie op de rekenrentesystematiek na gaat morrelen aan het beste en rijkste pensioenstelsel ter wereld, speelt Russische roulette. Is de staatssecretaris dat met mij eens? Is zij bereid om in te zien dat de rekenrentesystematiek niet deugt?

Ook onterecht is dat de AOW-leeftijd steeds verder wordt verhoogd, zoals pas weer gebeurd is. Nederlanders werken straks het langst van heel Europa. Laten we duidelijk wezen: werken is prachtig, werken is mooi. Samen iets opbouwen, dat is geweldig. Samen werken aan een mooi Nederland, daar zijn we na de oorlog groot mee geworden. We hebben daar als land heel veel mee bereikt. Maar steeds meer mensen vragen zich op dit moment af: waarom nog? Voor wie doe ik dit nog, behalve dan misschien voor mijn kinderen? In België werkt iedereen zevenenhalf jaar korter dan in Nederland. In Italië werken mensen tien jaar korter dan in Nederland. In Griekenland werkt amper nog iemand. En waar gaat ons geld heen? Juist, naar Brussel, naar Italië en naar Griekenland. Nederland werkt zich de rambam maar wordt daar door de staatssecretaris voor gestraft. Brussel en de zuidelijke landen profiteren.
"Na gedane arbeid is het goed rusten", zo heette het vroeger. Wás het goed rusten, zeg ik nu. Steeds meer mensen zullen namelijk straks in het harnas sterven, terwijl een Griekse ambtenaar dan al ruim vijftien jaar zijn door ons betaalde ouzo ligt te drinken in zijn door ons betaalde hangmat. Dit onrecht, want dat is het, moet acuut stoppen. 65 moet weer 65 worden. Ook hier krijg ik graag een reactie op.

Ik ga verder met een paar onderwerpen die de minister betreffen. Minister Asscher was ooit wethouder. Hij was wethouder van de grote idealen in Amsterdam, in 020, maar hij kwam er steeds weer achter dat zijn idealen niet werkten, dat ze werden achterhaald door de realiteit. Dat doet vaak pijn aan linkerzijde. En snel schakelde hij dan door naar zijn volgende wensdroom. De opvolgers bleven dan zitten met de gebakken peren. De Westermoskee, die nu een broeinest is van de Moslimbroederschap, kreeg bijna 7 miljoen subsidie — dat gaat om belastinggeld van de mensen — van de minister, toen nog wethouder dus. Hij maakte van de financiële situatie van de hoofdstad een chaos, beloonde misdadigers van de Wallen door ze uit te kopen met een zak geld — die wonen nu allemaal aan de Franse Rivièra van belastinggeld — en de jeugdzorg werd verslechterd. Het is nogal wat.

Dat wanbestuur in Amsterdam werd beloond, want dat is PvdA-logica, met de een na belangrijkste post in het kabinet. Wat heeft de minister in het kabinet dan wel bereikt de afgelopen vier jaar? Nou, ik heb een lijstje van zo'n punt of dertien.

De werkloosheid werd onnodig hoog opgevoerd. Dat stellen de Nederlandsche Bank, de WRR en ook een rapport van de ING. Iedereen heeft het dan wel over herstel — tenminste, de mensen die verantwoordelijk waren voor de rampen van de afgelopen vier jaar, juichen dat we nu van de bodem van de put afkomen; maar het herstel is broos en geeft ook een vertekend beeld.

De AOW-leeftijd gaat weer verder omhoog. Ik zei het al. Heel veel mensen hebben een pensioengat en ook een AOW-gat.
Pensioenen worden al lange tijd niet geïndexeerd.
De Wet werk en zekerheid, oftewel de Flexwet, zorgt juist voor onzekerheid voor werkgevers en werknemers, voor allebei. Totale chaos.

Er is voor tienduizenden gezinnen — dan ben ik al bij punt vijf — een inkomensterugval geweest. Die bestaat nog steeds, en vaak na, dus, onnodig lange werkloosheid.
De sectorplannen van de minister, toch zijn kroonjuweel, zijn een totale mislukking, kunnen we lezen bij SEO in opdracht van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, net zoals alle andere PvdA-banenplannen uit het verleden: melkertbanen, Den Uyl-banen, noem ze allemaal maar op. Ze kosten altijd gigantisch veel belastinggeld, maar ze lossen niets op. 600 miljoen voor de sectorplannen en ze hebben geloof ik 300 banen opgeleverd. Als ik goed gerekend heb, is dat 2 miljoen belastingeuro's per baan. Wat een succes.

Volgens onderzoek — punt zeven — van Maurice de Hond in 2014 vindt een meerderheid van de Nederlanders de integratie mislukt. 82% wijst de PvdA als verantwoordelijke aan. Het was natuurlijk de VVD die het ook toestond.

Het aantal geslaagde inburgeraars blijft ver achter bij de planning. Niemand wordt door deze minister teruggestuurd. Niemand betaalt de lening terug die ze van hem krijgen.
Niet-westerse allochtonen zijn steeds sterker oververtegenwoordigd in de bijstand. Meer dan 60%, namelijk 62%; er gaat jaarlijks 3,7 miljard euro naar niet-westerse allochtonen. Tel dat eens tien jaar op, wat je daarvan kunt doen. Dat geld geven we zomaar gratis weg aan mensen die door de open grenzen gratis binnenkomen. Dat aantal groeit nog steeds, want er komen nog steeds, nareizigers vooral, maar ook nog veel asielzoekers uit mohammedaanse landen binnen. In Tilburg bijvoorbeeld belandt 80% van de asielzoekers in de bijstand. In andere gemeenten is het niet veel beter.

Punt tien. Onder anderen Marokkanen, Syriërs en Eritreeërs zijn tot zes keer vaker verdachte van een misdrijf dan Nederlanders.

Dan het punt over Zwarte Piet. Deze minister werkt samen met immigranten om Zwarte Piet een bijl in zijn nek te leggen. Sterker, de minister voerde zonder enige democratische controle — ja, zonder enige democratische controle — vier achterkamertjesoverleggen met vooral de staatsomroep en nog wat andere Nederlandse cultuurhaters om een Nederlandse cultuurheld, een volksheld, een stuk erfgoed, namelijk Zwarte Piet, om zeep te helpen. Dat is minister Asscher..

Ook joden en homo's hebben het steeds moeilijker in Nederland. Zij worden steeds vaker gediscrimineerd en bedreigd.
De kiezer zal dan ook op 15 maart met dit PvdA-debacle keihard afrekenen.
In de aanloop naar een debat als vandaag krijg je ook de krantenberichten. We lazen gister, ik geloof in De Telegraaf, dat de minister misschien een plan gaat maken waar een volgend kabinet eventueel iets mee zou moeten kunnen doen. Zo concreet was het, maar het waren wel drie pagina's. Dat is leuk voor zijn campagne, maar er gebeurt natuurlijk helemaal niets. En dat gebeurt steeds. De minister wil ook niet dat er iets gebeurt, want hij heeft eerder al eens aangegeven, in zijn Amsterdamse periode, dat hij hard strijdt voor een islamitische zuil in Nederland.

Imams uit Turkije hoeven niet in te burgeren; dat liet de minister gisteren weten. Dat was het vervelendste pakje dat we gisteravond op pakjesavond mochten uitpakken. Een bisschop uit het oude Turkije mag niet zijn eigen hulpjes meenemen — Zwarte Piet moet kapot — maar een imam uit Turkije krijgt van de minister alle hulp. Dat is de stand van zaken. Deze minister geeft niets terug aan Nederland, terwijl hij toch zelf zo veel aan Nederland te danken heeft.

Ik kom op de globalisering, ook wel mondialisering genoemd. Dat punt baart heel veel mensen zorgen. Wat betekenen bijvoorbeeld de handelsakkoorden die de EU ook namens Nederland in elkaar aan het sleutelen is met andere landen, zoals CETA of TTIP, voor de banen van de mensen thuis? Als we doorgaan met deze handelsakkoorden, zorgen we ervoor dat onze soevereiniteit nog verder wordt uitgekleed en dat de middenklasse in Nederland nog verder onder druk komt te staan. Ik heb het over boeren, tuinders en vissers — mijn eigen afkomst — want die verdragen gaan vaak over voedsel. Zij zullen hun broodwinning verliezen. Bilaterale handelsverdragen zijn prima, maar dat geldt niet voor dit soort grootschalige verdragen vanuit de EU.
Een sociale ineenstorting die we niet in de cijfers te zien krijgen, is wel degelijk aan de gang en de globalisering of mondialisering zal die versterken. De elite kent de gezinnen niet waarvan de vader en/of moeder in de afgelopen jaren onnodig en onnodig lang werkloos is geweest. De elite kent de mensen niet die onnodig uit hun huizen zijn gejaagd, vanwege onnodige en door deze regering veroorzaakte financiële moeilijkheden. De elite kent de zorgen niet die aan vele keukentafels spelen. De elite kent de mensen niet die gedwongen werden om zzp'er te worden, bijvoorbeeld de 80.000 mensen uit de zorg. Mensen hadden vier jaar geleden vaak een baan, maar kregen daar twee of meer slechter betaalde baantjes voor terug. Heel veel mensen, onder wie de minister maar ook de PvdA, noemen dat een succes, maar wij noemen dat diefstal.


Aart Jan de Geus, de voorzitter van de Bertelsmann Stichting, die de zorgen over mondialisering in kaart bracht, gaf als advies om de mondialisering toch vooral door te zetten. Over de gevolgen zei hij letterlijk: zo veel mogelijk mensen moeten profiteren en zo weinig mogelijk mensen moeten schade ondervinden. Wij vinden het vreemd dat de elite toch maar vooral door wil blijven gaan. Er wordt erkend dat er schade is, maar we moeten toch doorgaan. Slechts weinigen zullen profiteren; dat heeft dit soort zaken steeds bewezen in het verleden. Wij zeggen: niet doorgaan met het vernietigen van banen, soevereiniteit, identiteit en veiligheid; eerst opkomen voor Nederland.

Deelt de regering mijn mening dat er eerder een omgekeerde beweging moet plaatsvinden, waarbij we tegen elkaar zeggen: koopt Hollandsche waar, dan helpen wij elkaar? Laat de overheid daar nu eens mee beginnen en het goede voorbeeld geven. We beschermen daarmee Nederlandse banen.
De vernietiging van de textielindustrie in Twente bijvoorbeeld, laat nog steeds haar sporen na. De werkloosheid in Twente is nog steeds hoger dan het landelijk gemiddelde, al gaat het de laatste tijd ietsje beter. Dat komt omdat we de banen toen aan China cadeau hebben gegeven. Het is daarom goed dat de bevolking wereldwijd, maar vooral ook in Nederland, steeds meer in opstand komt en zich verzet tegen de mondiale elite en zijn roofbeleid. Op 15 maart hebben mensen de kans en zullen ze die grijpen. Zij zullen Nederland terugveroveren.
Ik kom daarmee op mijn laatste punt van vanavond: de islamisering. Wij hebben reeds vele voorstellen gedaan om te de-islamiseren, maar deze minister heeft eerder klip-en-klaar aangegeven dat hij juist een islamitische zuil wil in Nederland. Asscher is de grootste vriend van de islam in Nederland. Het wordt dus tijd voor een nieuwe minister.

Ik wil de Kamer morgen in de tweede termijn graag om een uitspraak vragen, een uitspraak over de Moslimbroederschap. De Moslimbroederschap is wereldwijd een van de grootste bewegingen die de islamisering van de gehele wereld nastreeft door te infiltreren in bestuur, regeringen en overheden en door het sponsoren van terreur. Deze organisatie is minstens zo gevaarlijk als salafistische organisaties en werkt daar ook mee samen, niet alleen met Hamas en Al Qaida, maar ook met Milli Görüs en de AKP in Turkije. In een aantal landen staat de Moslimbroederschap op de terreurlijst. In het Verenigd Koninkrijk en nog verder over de plas, in Amerika, wordt ook gewerkt aan een status van die club op de terreurlijst. We moeten ook in Nederland de ogen openen en de Moslimbroederschap in kaart brengen, zodat deze ook hier uiteindelijk op de terreurlijst kan belanden. Dat zal in elk geval weer een bijdrage leveren aan het de-islamiseren van Nederland.
Tot zover Vz.