Skip to main content

PVV-vragen over shariarechtspraak in Nederland

Schriftelijke vragen van de leden De Graaf, Helder en Wilders allen (PVV) aan de ministers van SZW en V&J:

1.)
Bent u bekend met het bericht 'Cel voor gijzelen importbruid'(*) en de laatste zin in dat bericht, die luidt: "Het huwelijk is inmiddels door een shariarechtbank in Nederland ontbonden"?

2.)
Deelt u onze mening dat Nederlands recht nooit vervangen of aangevuld mag worden door (delen van) het islamitisch recht? Zo nee, waarom niet?

3.)
Ziet u eindelijk in dat Nederland moet deïslamiseren, in plaats van verder islamiseren? Zo nee, waarom niet?

4.)
Hoeveel shariarechtbanken zijn er in Nederland?

5.)
Bent u bereid alle organisaties waar adviezen worden gegeven en oordelen worden geveld op basis van het islamitische recht, direct te (laten) ontbinden? Zo nee, waarom niet?

(*)Telegraaf, 25 januari 2017