Skip to main content

PVV: 'Almelo moet stoppen met islampromotie'

Schriftelijke Vragen van de leden De Graaf, Wilders en Mulder (allen PVV) aan de ministers van SZW en BiZa:

1.)
Bent u bekend met het artikel 'Gemeente 'viert' islamitische feestdagen'(*)?

2.)
Bent u bekend met het feit dat islamitische 'feestdagen' onderdeel zijn van een ideologie die er op uit is onze manier van samenleven, onze cultuur, identiteit, rechtstaat en democratie omver te werpen?

3.)
Deelt u onze mening dat het verwerpelijk is dat overheden de veroveringsdrift van de islam promoten? Zo neen, waarom niet?

4.)
Bent u bereid in gesprek te gaan met VVD-burgemeester Gerritsen van Almelo en hem dringend te adviseren om de islam en zijn symbolen te bestrijden in plaats van te promoten?

(*)Tubantia, katern Almelo, 24-03-2017