Skip to main content

PVV: ‘Geen sharia-elementen in Nederlandse wet!’

Schriftelijke Vragen van de leden De Graaf, Beertema en Wilders aan de ministers van SZW, OCW en V&J:

1.)
Bent u bekend met het bericht ‘Overheid moet oog hebben voor shariarecht’(*)?

2.)
Welke organisatie(s) of land(en) financieren direct of indirect de betreffende leerstoel?

3.)
Deelt u de mening dat een beetje sharia zal leiden tot steeds meer sharia, zoals o.a. het toestaan van polygamie, het trouwen met (zeer) jonge meisjes, genitale verminking bij vrouwen en het oproepen tot en gebruiken van geweld tegen Joden, christenen, homo’s en geloofsverlaters? Zo neen, waarom niet?

4.)
Bent u bereid Nederland te beschermen tegen (invloeden van) de sharia en zo ja, hoe gaat u dat doen?

(*) https://www.nrc.nl/nieuws/2017/04/03/overheid-moet-oog-hebben-voor-shariarecht-7815819-a1552942