Skip to main content

PVV: ‘Sluit Turkse stemlokalen in Nederland!’

Schriftelijke Vragen van de leden De Graaf en Wilders aan de demissionaire minister-president en demissionaire minister van SZW:

1.)

Bent u bekend met het bericht ‘Turkse Nederlanders kiezen: ’evet’ of ’hayir’ over het faciliteren van het Turkse referendum in Nederland(*)?

2.)

Deelt u de mening dat stemmen per post een prima mogelijkheid is voor Turken in Nederland om mee te doen aan het referendum dat tot doel heeft van Turkije een dictatuur te maken?

3.)

Wat zijn de totale kosten die Nederland heeft gemaakt in verband met het faciliteren van dit Turkse referendum vanwege inzet van bewegwijzering en aanwijzingen in Nederlands en Turks, verkeersregelaars en de politie die reeds moest optreden bij diverse opstootjes?

4.)

Klopt het dat vertegenwoordigers van de AK-partij op woensdag geposeerd hebben in het Turkse stembureau in Den Haag? Zo ja, hoe verhoudt zich dit tot het pre-verkiezingsstandpunt van de premier dat ‘Nederland geen plek is om voor andere landen campagne te gaan voeren’(**)?

5.)

Bent u bereid direct te stoppen met het faciliteren van dit referendum en de stemlokalen te sluiten? Zo neen, waarom niet?

(*) http://www.telegraaf.nl/binnenland/27940814/__Stemlokalen_voor_Turken_open__.html?utm_source=t.co&utm_medium=referral&utm_campaign=twitter&apw_campaign=2dd0f0eac8ae224d2b0e7da463881aa8

(**) https://deventerrtv.nl/artikel/46989407/mark-rutte-campagne-turks-referendum-ongewenst