Skip to main content

PVV: Stille tocht voor steun aan Israël moet door kunnen gaan!

Schriftelijke Vragen van de leden De Graaf en Wilders (beiden PVV) aan de demissionaire ministers van SZW en V&J:

1.)
Bent u bekend met het bericht: 'Stille tocht voor Israël in Rotterdam niet toegestaan'(*)?

2.)
Deelt u de mening dat het toestaan van een conferentie, waarvan de organisatie banden heeft met Hamas(**) en waar een antisemiet komt spreken die een islamitische terreuraanslag tegen Israël goedpraat(***), onterecht is en het toestaan van een optocht van vredelievende christenen die Israël willen steunen wel terecht is? Zo nee, waarom krijgt antisemitisme van u de voorkeur boven een vredige optocht?

3.)
Bent u bereid om op Goede Vrijdag met burgemeester Aboutaleb in gesprek te gaan, met als doel hem van de dwaling, zoals genoemd in vraag 2, af te brengen? Zo nee, waarom niet?

4.)
Bent u bereid alles in het werk te stellen om 'Christenen voor Israël' wel de veiligheid te bieden om hun stille tocht te kunnen houden, desnoods door de inzet van het leger? Zo nee, waarom niet?

(*) http://www.rd.nl/vandaag/binnenland/stille-tocht-voor-isra%C3%ABl-in-rotterdam-niet-toegestaan-1.1392981
(**) http://www.carelbrendel.nl/2017/04/12/dyab-abou-jahjah-spreekt-op-hamas-conferentie-nederlandse-politici-haken-af/
(***) http://nos.nl/l/2152196