Skip to main content

PVV-vragen over de situatie in het Zuiderpark zwembad

Schriftelijke Vragen van de leden De Graaf, Markuszower en Wilders (allen PVV) aan de demissionaire ministers van SZW en V&J:

1.)
Bent u bekend met de berichten: 'Personeel Haagse Zuiderparkbad slaat alarm: ‘jonge meiden niet veilig, aanranding, vernielingen’'(*) en 'Zwembad het Zuiderpark is oorlogsgebied: “Vrouwen worden hier wekelijks aangerand”'(**) Welke etniciteit hebben de daders?

2.)
Deelt u de mening dat mensen die de in dit bericht genoemde misdaden plegen keihard gestraft moeten worden? Zo ja, waarom gebeurt dit niet?

3.)
Wat is er tot nu toe gedaan en waarom hebben de eventuele eerdere maatregelen niet geholpen?

4.)
Blijft u wegkijken van deze problematiek, net als uw partijgenoot Baldewsingh, of gaat u er voor zorgen dat er weer zonder angst voor aanranding, intimidatie en geweld gezwommen kan worden?

5.)
Bent u bereid om daartoe niet alleen in Den Haag veiligheids-en strafmaatregelen te treffen, maar bij alle zwembaden in Nederland waar deze problematiek speelt? Zo nee, waarom niet?

(*) http://nieuws.tpo.nl/2017/04/19/personeel-haagse-zuiderbad-slaat-alarm-jonge-meiden-veilig-aanranding-vernielingen/
(**) http://denhaagfm.nl/2017/04/19/zwembad-het-zuiderpark-is-oorlogsgebied-vrouwen-worden-hier-wekelijks-aangerand/