Skip to main content

PVV-vragen over dagelijkse ramadanlezing op een openbare school

Schriftelijke vragen van de leden De Graaf, Beertema en Wilders (beiden PVV) aan de demissionaire ministers van SZW en OCW:

1.)
Bent u bekend met de aankondiging van dagelijkse ramadanlezingen op de website van ‘Instituut Dar el Huda’(*)?

2.)
Deelt u onze mening dat het onbestaanbaar is dat een openbare basisschool in Nederland capituleert door zich dagelijks open te stellen voor middeleeuwse bijeenkomsten in het kader van de islamitische ramadan? Zo nee, waarom niet?

3.)
Op hoeveel niet-islamtische scholen in Nederland vinden dergelijke wantoestanden nog meer plaats?

4.)
Bent u bereid harde maatregelen te nemen tegen de leiding van deze school en eventuele andere openbare scholen die zich ook schuldig maken aan dergelijke wanstaltige islampromotie?

5.)
Bent u bereid ervoor zorg te dragen dat niet-islamitische scholen per direct stoppen met het faciliteren van de islam! Zo nee, waarom niet?

6.)
Bent u ook bereid alle islamitische scholen onmiddellijk te sluiten? Zo neen, waarom niet?

(*) http://www.darelhuda.nl