Skip to main content

PVV: Stop islamonderwijs en moskeebezoek scholen

Schriftelijke vragen van de leden De Graaf, Beertema en Wilders (allen PVV) aan de staatssecretaris van OCW en de minister van SZW:

1.)
Bent u bekend met het bericht 'Islamschool paait jongere met gratis laptop of elektrische fiets'(*)?

2.)
Deelt u de mening dat er in Nederland geen enkele vorm van islamonderwijs plaats dient te vinden, aangezien de islam in alles onze Westerse waarden, normen, cultuur en tradities ondermijnt en uit is op onderwerping? Zo nee, waarom niet?

3.)
Bent u bereid om duidelijkheid te scheppen door duidelijk te maken dat er in Nederland geen enkele islamitische school kan worden gesticht? Zo nee, waarom niet?

4.)
Bent u bereid reeds bestaande islamitische scholen te sluiten? Zo nee, waarom niet?

5.)
Bent u tenslotte bereid om alle scholen in Nederland te verbieden om moskeeën te bezoeken aangezien moskeebezoek niet bijdraagt aan integratie maar aan de ondergang van Nederland? Zo nee, waarom niet?

(*) http://m.telegraaf.nl/article/28651242/islamschool-paait-jongere