Skip to main content

Schriftelijke vragen van de leden De Graaf en Wilders (beiden PVV) over het bericht 'Haatsjeik toch actief in Den Haag'

Schriftelijke vragen van de leden De Graaf en Wilders (beiden PVV) aan de ministers van SZW en VenJ:

1. Bent u bekend met het bericht 'Haatsjeik toch actief in Den Haag'?*

2. Wat vindt u van het feit dat een islamitische voorganger die veroordeeld is voor het sluiten van shariahuwelijken nu een illegale moskee runt in Den Haag?

3. Deelt u de mening dat lieden als Fawaz, die in Nederland een belangrijke rol hebben in de promotie en geleidelijke invoering van de sharia, nooit een rol als voorganger mogen hebben? Zo nee, waarom niet?

4. Bent u bereid het betreffende stuk islamitische infrastructuur per direct te ontmantelen en te sluiten en Nederland te deïslamiseren? Zo nee, waarom niet?

*Telegraaf, 8 augustus 2017