Skip to main content

PVV-vragen over de overname van de Haagse Thomaskerk door een moskee

Vragen van de leden De Graaf en Wilders (beiden PVV) aan de demissionaire minister-president en de demissionaire minister van SZW over de overname van de Haagse Thomaskerk door een moskee.

1.)
Bent u bekend met het bericht ‘Haagse kerk verandert in moskee’(*)?

2.)
Bent u het met ons eens dat de vervanging van de Haagse Thomaskerk door de moskee van Ahmadiyaa Anjuman Isha'at-e-Islam symbool staat voor de vervanging van onze joods-christelijke cultuur voor de islamitische? Zo nee, waarom niet?

3.)
Vindt u het ook knettergek dat de gemeente Den Haag een handje heeft geholpen door Ahmadiyaa Anjuman Isha'at-e-Islam op het leegstaande pand te wijzen? Zo nee, waarom niet?

4.)
Bent u bereid de gemeente erop te wijzen dat het niet hun taak is om de islam te faciliteren? Zo nee, waarom niet?

5.)
Realiseert u zich dat u met uw open-grenzen-beleid ervoor zorgt dat er uiteindelijk helemaal geen kerken maar alleen nog maar moskeeën in Nederland zullen zijn?

6.)
Bent u nu eindelijk bereid de Nederlandse grenzen te sluiten zodat ons volk en onze joods-christelijke tradities niet vervangen zullen worden door de islam? Zo nee, waarom wilt u Nederland zo graag omvolken?

(*) https://www.omroepwest.nl/nieuws/3526326/Haagse-kerk-verandert-in-moskee