Skip to main content

PVV-vragen over een antisemitische terreuractie tegen een Joods restaurant in Amsterdam

Schriftelijke vragen van de leden De Graaf, Markuszower en Wilders (allen PVV) aan de ministers van V&J en SZW:

1.)
Bent u bekend met de antisemitische terreuractie tegen een Joods restaurant in Amsterdam(*)?

2.)
Was de, volgens getuigen ‘allahu akbar’ roepende, dader in beeld bij de diensten en werd hij gevolgd?

3.)
Heeft de dader daadwerkelijk ‘allahu akbar’ geroepen en deelt u bij een ‘ja’ onze mening dat het dan een islamitische terreuractie betreft?

4.)
Welke nationaliteit(en) heeft de dader, is hij een (asiel-)migrant en wat is zijn woonplaats en verblijfsstatus?

5.)
Gaat u er voor zorgdragen dat de dader vervolgd wordt voor terrorisme, zodat de dader een zware straf opgelegd kan krijgen? Zo nee, waarom niet?

6.)
Bent u bereid de dader na het uitzitten van zijn nog op te leggen straf te denaturaliseren, uit te zetten en ervoor zorg te dragen dat hij Nederland nooit meer in komt? Zo nee, waarom niet?

7.)
Bent u bereid om administratieve detentie in te voeren voor personen die op grond van hun gedragingen in verband kunnen worden gebracht met mogelijke terroristische activiteiten of de ondersteuning daarvan? Zo nee, waarom niet?

(*) https://www.telegraaf.nl/nieuws/1403016/ruiten-joods-restaurant-amsterdam-ingeslagen