Skip to main content

Begroting SZW - onderdeel integratie

Voorzitter,
De multiculturele samenleving, het heilige, onaantastbare streven van politiek correct, links, extreem links, links-christelijk en liberaal Nederland, wordt voor steeds meer mensen in Nederland een hel. De multiculturele hel.

Decennia lang zijn er massa’s mensen naar Nederland gehaald. Mensen uit islamitische landen en met vaak een lager ontwikkelingsniveau.
Wensdenkers geloven dat die verzameling van culturen zich zal ontwikkelen tot een vreedzame samenleving met gelijkheid voor iedereen. Gelooft de minister dat ook en zo ja, op basis van welke gegevens? Of is zijn komende beleid een experiment?

Want er is veel ontwikkeling in multicultureel Nederland, voorzitter!
Ik zal u voorbeelden noemen uit het hele land.
Bijvoorbeeld Amsterdam, waar een islamitische asielzoeker een terreuractie richtte tegen een Joods restaurant. Waar een IS-terrorist zijn slachtoffers in alle rust kon intimideren in De Balie.
Amsterdam. De stad waar Joden uit wegvluchten vanwege de oprukkende islam. Amsterdam, de stad waar de burgemeester een zogenaamd deradicaliseringsbeleid voerde, dat buiten de democratische controle van de gemeenteraad moest blijven. Hij wilde nepnieuws verspreiden via YouTube om radicalisering tegen te gaan. Hij hees een radicale moslim op het schild, Bilal. L., die vervolgens mensen ronselde voor IS. Kan de minister volledige helderheid verschaffen rond dit drama?

Of neem Den Haag, waar wethouder Baldewsingh van de PvdA weer miljoenen vrij maakte voor buurtvaders en straatcoaches, om de Schilderswijk en Transvaal rustig te houden.
De stad waar op de Haagse Markt geen kerstversiering meer mag worden opgehangen, terwijl daar iedere vrijdag de gebedsoproep uit diverse moskeeën te horen is.
Waar in de oude synagoge nu een Turkse moskee zit.
Den Haag is de stad die in het centrum een Marokkaanse fontein krijgt.

Of Venlo en Blerick, met rellen tussen Turken. In Maastricht met een dubbele steekmoord door een Syriër, die een moskee wilde gebruiken om zich te verstoppen.
In Rotterdam waar bijna 2500 asielzoekers een huis kregen, vaak met voorrang op Nederlanders. Bijna 100% van die asielzoekers leeft van een uitkering.
De stad waar Turken de Erasmusbrug bezetten en massaal hun loyaliteit aan Turkije uiten door te zwaaien met Turkse vlaggen. Waar in sommige wijken amper nog een slager te vinden is waar normaal, niet-halal vlees kan worden gekocht. De stad waar op straat nog amper Nederlands te horen valt en waar de vrouw van de burgemeester een hoofddoek draagt.

Utrecht, waar deze week een bejaarde vrouw een kogel in haar been kreeg tijdens de zoveelste Marokkaanse schietpartij. De eerste stad ook in Nederland met een moskeeplein.

De multiculturele samenleving ontwikkelt zich in steeds grotere delen van het land, van Beerta tot Terneuzen en van Den Helder tot Landgraaf.
Steeds grotere moskeeën, minaretten, islamitische scholen, uitkeringsafhankelijkheid, agressie tegen niet-moslims, scholen die vrij geven na de ramadan, het hele land krijgt er mee te maken.
En dat is nog niet alles: politie-agenten moeten zich van hun linkse bazen iedere dag afvragen of ze niet racistisch of discriminerend zijn geweest. Politie-agenten moeten van hun bazen iftars organiseren om de moslimbevolking te behagen. Dienders in uniform knielen in de moskee. Is de minister bereid dit te stoppen?

Steeds meer schoolklassen gaan op bezoek in moskeeën en de kinderen leren daar te knielen richting Mekka. Symbolischer kan de overgave niet zijn en hoe naïef, dom of gewoon slecht zijn de docenten en vooral schoolbesturen die dit toelaten! Is de minister dat met mij eens?

Het onderwijs levert na veertig jaar van inspanningen op het gebied van emancipatie en integratie steeds meer jong volwassenen af die zich afkeren van het land dat ze heeft opgeleid.
Jonge meisjes, die het leven vrij benaderden en een mode-opleiding deden, zeggen de mode vaarwel en doen een hoofddoek op, zo zagen we in Nieuwsuur. Ze willen niet meer luisteren naar muziek, want dat is niet islamitisch. Salafisme is hun doel. Rappers zijn rolmodellen geworden en trekken volle zalen om jonge moslims in het strengst mogelijke gareel te krijgen.
Steeds meer jonge Turken zijn steeds strenger in de islamitische leer, dat wordt eindelijk blootgelegd door onderzoek. Turks-Nederlandse middelbare schooldocenten vertellen in Trouw hoe ze de islam steeds serieuzer praktiseren. In Den Haag ging een prachtschool kapot aan de islamisering.
Waar de PVV pleit voor assimilatie van allochtonen, deed Nederland een slappe poging tot integratie. En dat heeft wrange vruchten afgeworpen.

We hebben namelijk zelf een nieuwe voorhoede van jonge moslims opgeleid. Ze spreken Nederlands, hebben een opleiding gevolgd, kunnen zich goed uitdrukken, zijn vaak aan het werk en actief in de politiek en bestuur.
Dat lijkt op integratie.

Maar het niet hanteren van onze westerse cultuur als gevestigde en leidende cultuur, dus het niet assimileren van grote groepen immigranten uit islamitische landen en hun nageslacht, ontploft niet alleen straks in het gezicht van de kinderen en kleinkinderen van de wensdenkend Nederland, maar nu al in de gezichten van vele gewone Nederlanders. Zij leven in de multiculturele hel die dit kabinet negeert en ontkent.

Nederlanders raken steeds meer verdwaald in de leegte de ontzuiling heeft geschapen, maar de vestiging van de islamitische zuil vult die leegte steeds meer. Met gestaalde waarden, een sterke gemeenschapszin, een duidelijke identiteit en een onbreekbare culturele ruggengraat, met een drang tot onderwerping die zijn weerga niet kent, en op weg geholpen door subsidies, financiering uit het buitenland, nieuwe moskeeën, invloed, immigratie en terreurdreiging.
Straks is er nog maar één zuil: de islamitische.

Ondertussen groeit er een generatie Nederlanders op, die cultureel verweesd ronddwaalt door het land. De kinderen van de ‘dat moet toch kunnen’-generatie.
Hen is geleerd dat hun cultuur slecht is, dat ze geen identiteit hebben, want wit, slavernijverleden en koloniaal verleden. Hun cultuur zou minderwaardig zijn aan andere culturen. Hun ouders en docenten stelden geen grenzen, waar de elite de landsgrenzen afschafte.

Ik ageer hier niet tegen die kinderen, maar tegen hun elitaire opvoeders, de politieke partijen, maatschappelijke organisaties, kerken en gesubsidieerde activisten die hen weerloos hebben gemaakt. Weerloos tegen de islam, die voor dolende wezens zoveel houvast in petto heeft. Een doodenge gedachte als u het mij vraagt.
Een verdergaande massa-immigratie uit islamitische landen zal die problemen alleen maar verergeren. Daarom pleit de PVV voor dichte grenzen, voor remigratie van hen die een islamitische levensstijl willen hanteren en voor het uitzetten van criminelen met een dubbel paspoort.

Dan naar het inburgeringsbeleid van dit kabinet, met eerst een algemene vraag:
waar komt het vreemde idee vandaan dat je van massa’s immigranten Nederlanders kunt maken? Bij een laag niveau van immigratie is dat al bijna onmogelijk. Laat staan bij massa’s mensen uit islamitische landen. Want de islam is hier gekomen om te domineren, niet om te assimileren.
Onze leidende waarden, normen, cultuur, geschiedenis en gebruiken, hoe gaan grote groepen mensen die verinnerlijken? Ik zeg u, dat is onmogelijk.

Ondanks het feit dat het CBS gisteren liet zien dat de vervanging van onze bevolking doorgaat, stopt dit kabinet de massa-immigratie niet en gaat zij door met kansloos inburgeringsbeleid.
Een geperfectioneerd hangmatbeleid, waarbij asielmigranten twee jaar worden ‘ontzorgd’. Alles wordt straks voor ze geregeld en dit zal van Nederland één grote zoete inval voor migranten maken.
Er is maar één oplossing: iedereen die via een veilig land Nederland als asieleiser is binnengekomen, moet terug naar dat laatste veilige land. Merkel zoekt het maar uit.
Is de minister bereid dit in te zien? En zo nee, waarom gaat hij dan door op deze heilloze weg?

Sinds het begin van de massa-immigratie staan NWA bovenaan in de negatieve statistieken, zoals criminaliteit en uitkeringsafhankelijkheid. Van de asielmigranten die de laatste jaren NL zijn binnengekomen heeft nog amper iemand een baan, het overgrote deel hangt ondertussen in de bijstand en het aandeel NWA in de bijstand groeit nog steeds door en dit zal doorgaan onder het nieuwe kabinet.
Kan de minister aangeven waarom hij de fouten van zijn voorgangers wil blijven herhalen? Denkt hij echt een trendbreuk te kunnen veroorzaken en zo ja, hoe dan en met welke onderbouwing? Waar op de wereld vindt hij een bewezen model voor geslaagde inburgering van massa’s mensen in een samenleving van beperkte omvang, zoals de Nederlandse?

De regering zet vol in op de aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie. Maar met de voorrang op de woningmarkt, gratis zorg, onderwijs en leefgeld worden niet de NWA, maar Nederlanders gediscrimineerd! Aangezien de minister hecht aan feitelijke waarheden, daag ik hem uit om de voorbeelden op onze website rutte3discrimineert.nl te ontkrachten.

Onderzoek van het Tony Blair-Institute heeft aangetoond dat de moslimbroederschap, IS, Al Qaeda en andere jihadistische organisaties dezelfde filosofie hanteren. De MB heeft wereldwijd een grote invloed en is geïnfiltreerd in bestuur, politiek en maatschappelijke organisaties. In de VS is wetgeving in voorbereiding om de MB op de lijst van terroristische organisaties te plaatsen.
Ook vorig jaar kaartte ik dit probleem aan en mijn motie om de invloed van de MB in Nederland te onderzoeken, haalde het toen net niet. Ik overweeg dezelfde motie in te dienen, of is de minister bereid om zonder motie onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de MB, hun leden, belangen, connecties, financien en invloed? Graag een reactie en liefst een toezegging.

De islamisering van Nederland is het grootste probleem van deze tijd, een existentieel probleem, en zal bij het door kabinet Rutte 3 voorgestelde beleid een steeds groter probleem worden. Het regeerakkoord is de witte vlag.
Kan de minister, indien hij het beleid van Rutte 3 ècht verdedigt, de verrijking die de islam Nederland brengt, benoemen? Kan hij aangeven wat de islam toevoegt aan onze cultuur, democratie en rechtstaat? Graag een uitgebreid antwoord.

We moeten de-islamiseren om Nederland ook voor onze kinderen en kleinkinderen een vrij en prettig land te laten zijn. Moskeeën dicht, islamitische scholen sluiten, geen immigratie meer uit islamitische landen, stoppen met asielopvang en remigratie bevorderen. Jihadisten preventief vastzetten, denaturaliseren en uitzetten. Grenzen dicht. Uitreizigers naar IS-gebied niet meer binnenlaten. Stoppen met samenwerking met islamitische organisaties zoals Diyanet, Milli Görüs en Süleymanci, en in plaats daarvan deze organisaties ontmantelen.
Deze maatregelen zijn hard en snel nodig.
Want de multiculturele hel waarin steeds meer mensen in Nederland terecht komen, is een voorbode van nog veel meer ellende, islamitische ellende.
Is de minister bereid om onze maatregelen over te nemen en daarmee het tij te keren, voordat de islam heel Nederland van de multiculturele hel naar de monoculturele islamitische hel brengt?
Graag een reactie.