Skip to main content

PVV: Sluit islam- en koranscholen van Syriërs en stuur ze terug naar veilige gebieden in Syrië!

Schriftelijke vragen van de leden De Graaf, Beertema en Wilders (allen PVV) aan de ministers van SZW en OCW:

1.)
Bent u bekend met het bericht ‘Syriërs sturen hun kinderen naar weekendscholen’(*)?

2.)
Hoeveel van deze illegale islam- en koranscholen zijn er in Nederland, door wie of welke organisatie(s) worden deze scholen betaald en ontvangen financiers van deze scholen op enigerlei wijze subsidie van de Rijksoverheid of lagere overheden?

3.)
Deelt u de mening dat we in Nederland geen (Syrische) islamscholen nodig hebben, maar dat Nederland alleen gebaat is bij uitstekend onderwijs op legale Nederlandse scholen, gericht op deelname aan een Nederlandse maatschappij en met de joods-christelijke waarden, normen en cultuur als uitgangspunt en leidende cultuur? Zo nee, waarom niet?

4.)
Bent u bereid deze illegale islamscholen per direct te sluiten en de financierende organisaties te ontbinden? Zo nee, waarom niet?

5.)
Bent u bekend met het bericht ‘Syrien refugiee groep returns from Lebanon’(**)?

6.)
Bent u bereid alle Syrische asielzoekers en statushouders, inclusief kinderen, terug te sturen naar veilige gebieden in Syrië, zodat zij daar hun handen uit de mouwen kunnen steken ten behoeve van de wederopbouw van hun land? Zo nee, waarom niet?

(*) De Volkskrant, 31-07-2018
(**) https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-lebanon/syrian-refugee-group-returns-from-lebanon-idUSKBN1KI0BG