Skip to main content

PVV-vragen over het verschuiven van de peildatum

Vragen van het lid Bosma (PVV) aan de minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en media over het verschuiven van de peildatum:

1.)
Bent u bekend met uw eigen uitspraken tijdens het debat van 10 december, te weten: “Dat betekent bijvoorbeeld ook dat de peildatum die altijd gehanteerd wordt voor potentiële aspirant-omroepen ook één jaar zal doorschuiven, naar 31 december 2020. Dat is nog niet officieel naar buiten gekomen, omdat ik zelf nog even heb gewacht op de behandeling van dit wetsvoorstel, maar u zult begrijpen dat we, ook met het oog op de tijd, dit besluit nu moeten nemen. Dat is een autonome bevoegdheid die ik vanuit de Mediawet heb. Dat besluit zal deze week dus bekend worden gemaakt.” (*)

2.)
Bent u bekend met de uitspraken van uw woordvoerder op 11 december, die aangaf dat het opschuiven van de peildatum niet nieuw was? (**)

3.)
Ziet u hierin ook een opmerkelijk verschil? Zo nee, waarom niet?

4.)
Vindt u het correct om zo kort van tevoren de peildatum te veranderen?

5.)
Bent u bereid uw voorgenomen besluit om de peildatum uit te stellen in te trekken? Zo nee, waarom niet?

6.)
Hoe vindt u het overkomen dat u een wetsvoorstel aan de Kamer voorlegt om dan vervolgens, als het u niet snel genoeg gaat of wanneer uw argumenten tekort schieten, dan maar een deel van wat met de wet beoogd wordt te regelen middels het aanwenden van de bevoegdheden die u op basis van de Mediawet heeft?

(*) Het debat ‘Wijziging van de Mediawet 2008 houdende verlenging van de lopende concessie en erkenningen van de landelijke publieke mediadienst met een jaar (35 268)’

(**) https://www.ad.nl/politiek/ongehoord-nederland-boos-slob-verandert-spelregels~a1c0b586/