Skip to main content

PVV-vragen over de zorgwekkende situatie bij een belangrijke IT-dienstverlener van de Nederlandse overheid

Vragen van het Lid Bosma (PVV) aan de beide ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de zorgwekkende situatie bij een belangrijke IT-dienstverlener van de Nederlandse overheid

1.)
Bent u bekend met het bericht “Sanderink (Centric): 'Miljoenenwinst is -verlies'” *

2.)
Vindt u dit, net als de PVV, ook een zeer zorgwekkend bericht, aangezien de (financiële) positie van een belangrijke IT-leverancier van de Nederlandse overheid nu ernstig in gevaar lijkt te zijn?

3.)
Heeft u een beeld van de impact voor de Nederlandse overheid (op centraal en decentraal niveau) bij een mogelijk faillissement van Centric?

4.)
Bent u, mede vanuit uw ketenverantwoordelijkheid, bereid om te inventariseren welke (nood)maatregelen aan de kant van de overheid getroffen dienen te worden indien Centric failliet gaat en wilt u de Kamer hierover informeren?

* https://www.computable.nl/artikel/nieuws/ict-branche/6874569/250449/centric-leed-11-miljoen-verlies-in-2018.html