Skip to main content

PVV-vragen het verwijderen van oude tv-programma’s die heel erg kwetsend zijn

Vragen van het lid Bosma (PVV) aan de minister van Media, inzake het verwijderen van oude tv-programma’s die heel erg kwetsend zijn:

12 juni 2020

1.)
Heeft u kennisgenomen van het bericht “Don’t mention the war?”(*)

2.)
Bent u met mij diep geschokt dat steeds meer oude tv-programma’s off-line worden gehaald zoals Fawlty Towers en Gone with the wind om redenen van politiek-correctheid? En dat overal standbeelden sneuvelen?

3.)
Deelt u mijn associatie met het boek 1984? En met de Grote Proletarische Culturele Revolutie onder Mao?

4.)
Vreest u de inperking van artistieke vrijheid overslaat naar Nederland, getuige de zin “De NPO gaat wel met omroepen in gesprek over oudere programma’s die nu misschien niet meer kunnen.”

5.)
Wie heeft de NPO gevraagd dit te doen? Waarom doet de NPO dit? Waarom hobbelt de NPO achter elke linkse mode aan? Hoezo “kunnen programma’s niet meer”? Op grond waarvan? Wie zegt dit?

6.)
Hoe verhoudt zich dit tot de Grondwet en de Mediawet?

7.)
Bent u bereid de NPO aan te spreken op deze aantasting van de Vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van kunstenaars?

(*) https://www.ad.nl/show/don-t-mention-the-war-britten-halen-ook-aflevering-fawlty-towers-offline~a4099ec0/